Radiniai

 1. Aivaras Stepukonis

  Vyksta Apie vertimus: turinio metamorfozė daiktuose ir kūnuose

  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius (LKTI KKTS) drauge su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Moderniosios literatūros skyriumi (LLTI MLS), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinika (LSMU SF RK), Vilniaus...
 2. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Nation, Culture, Identity: On Creative and Destructive Diversities Summary. In Western cultures, including Lithuania, the notion of diversity, when no stricter definition has been provided in advance of its field of application, affects imagination in a positive manner, triggers pleasant...
 3. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Ačiū už atsakymus ir kartu peną tolesniam mąstymui. Daugiau klausimų neturiu.
 4. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Norėčiau pereiti prie antrojo klausimo: pranešime teiraujatės, koks yra bajorijos – pirmiausiai kaip aukštosios kultūros puoselėtojos – indėlis į Naujausiųjų amžių lietuvių kultūrą, tautą, valstybę. Teigiate, kad tas indėlis vyraujančioje lietuvių tautos istoriografijoje nėra tinkamai...
 5. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Aukštieji luomai daro kultūrą aukštąją? Ne atvirkščiai? Ar visa aukštųjų luomų kultūra yra aukštoji? Turto prievartavimo – aukštoji? Kitų kraštų vergimo, kolonizavimo, genocido – aukštoji? Dekadanso – aukštoji? Pigaus pramogavimo, buitinės trivijos, tuštybės, nuobodžiavimo – aukštoji? Gal taip...
 6. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Vertybiniu santykiu, kultūros kokybe ir pranašumu pasirūpino aukštieji luomai, tyrėjams liko tik atsiduoti. Arba maištauti, rizikuojant netekti darbo, nes daugumos darbas net ir šiandien – tvarkyti iš „valstietiškų“ pinigų išlaikomas kultūrines aukštųjų luomų atliekas (paveldą). Aukštojoje...
 7. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Istorijoje rasime ne vieną ir ne du aukštosios kultūros kūrėjus, nepriklausiusius kilmingiesiems. Pavyzdžiui, Sokratas buvo net mūrininkas. Mozartas, muzikos mokytojo sūnus, nepaisant šlovės, palaidotas prasčiokų kapinėse. Kantas gimė pakinktų meistro iš Klaipėdos šeimoje. Rėza paauglystę leido...
 8. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Mano pastaba su romantika ir idealizmu neturi nieko bendra. Greičiau su kančia ir prakaitu – tuo, ką lotynai reiškė posakiu per aspera ad astra. Koks tobulas bajorijos apibūdinimas, ar ne? Kandžiai juokaujant! Mąstau apie žmogų meritoriniu požiūriu, domiuosi tikraisiais nuopelnais, žmogiškuoju...
 9. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Siūlau bendravimą, pastabas. Gal kuri nors pravers, ypač gludinant tyrimo metodiką. Požymių skyrimas nėra savitikslis. Skyrimu ruošiama metodinė dirva priežastiniam elgesio aiškinimui bajorystės kategorija. Skaitydamas pranešimą siekiau įsitikinti, kad bajorišku vadinamą elgesį išties lemia...
 10. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pranešimu vedėte mane iš taško A į tašką B. Pranešimo mokslinis pobūdis leido daryti prielaidą, kad taškai A ir B – ne prasimanyti, o tikri, įvykę praeityje arba vykstantys dabar. Vedėte aiškindamas. O nutiko taip, kad nei išėjau, nei atėjau. Klausiau, kodėl. Vienas iš veiksnių – mano, sekėjo...
 11. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Su bajoro kilme tiesiogiai susijusi bajoro visuomeninės padėties sąvoka, kurios imtis – fizinės ir metafizinės bajoro veiklos visuomenėje ribos, o dingstis – pagal kilmę veldimos luominės ir turtinės privilegijos. Kultūros požiūriu padėties sąvoka – turiningesnė nei kilmės, bet tik vidutinės ir...
 12. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  2. „Šveicarijoje lietuviai vogė iš automobilių!“ – skardena žiniasklaidos antraštė. Sakinyje jungiamos dvi sąvokos lietuviai ir vogti, į lietuviai imtį įtraukiant lietuviai ir vogti dingstis, kurių pirmoji tyčia ar netyčia įsotinama antrąja. Gaunama painiava: vogė ne Jonas, Petras ar Beatryčia...
 13. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Logikoje, nurodant ir apibūdinant objektus, mokoma skirti sąvokos dingstį ir imtį (angl. intention ir extension). Sąvokos dingstimi mąstoma sąvokos esmė (termino apibrėžimas). Sąvokos imtimi mąstomas sąvoką atitinkančio objekto kūnas, fiziniai arba metafiziniai tikrovės rėžiai, kuriuose objektas...
 14. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Skaityti – lyg riešutauti. Žėk, lazdynas! Įsiropščiu, raškau, nekantrauju: „šitas – kietas, įdomaus rauplėto kevalo, bus smalsu praskelti“. Įpusėju, riešutais užpildau kairiąją kišenę, tačiau – kad mane kur devynios! – imu dvejoti pačia riešuto sąvoka. Dar valandėlė ir nebesu tikras, ar mano...
 15. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Ačiū už išplėtotą įdomų atsakymą. Daugiau klausimų neturiu.
 16. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Šukuosena! O rimtai, leisti ar neleisti turėtų jūsų paties kritinis mąstymas – taip, kaip gera uoslė vienus daiktus leidžia dėtis į skrandį, o kitų – ne. Juk negrūdate stemplėn visko, jei tik rakursas tinka? Mokslo pasaulyje dera pasitempti, panašybių žvalgytis kaip aukso – giliai po uoliena...
 17. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Iš principo minėtų dalykų lyginimo galimybių nei teigiau, nei neigiau. Akivaizdžiai galvojate, kad galima, bet nuodugniau įsitikinimo negrindžiate. Iš mano klausimo perspektyvos būtų galima metodiškai abejoti, ar: iš tiesų: Ar kinų kultūrą tikrai galima apibrėžti šia vertybe? Ar...
 18. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Netokia mano pastabos esmė. Pranešime teigiate: Tenorėjau atkreipti dėmesį, kad nesuderinamumo problema šešių menų požiūriu pirmiausiai glūdi pačioje kinų visuomenėje. Šešių menų mokymas buvo skirtas ne visiems kinams, o atskiram kilmingųjų sluoksniui, pasirūpinusiam, kad mokymas būtų užrašytas...
 19. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Gal ir galima. O ar šiuo atveju? Bet gal kaip tyčia šiuo atveju – ne, o kitais – taip, jei X, bet ne Y? Tuo ir skiriamės nuo visų. Gilinamės, uoliai tikriname lyginimo pagrįstumą, iš anksto apibrėžę tokio pagrįstumo kriterijus. Arba tampame visais. Duosiu pavyzdį. Galima lyginti arabų aprangoje...
 20. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Keliais sakiniais atsiliepsiu į vieną kitą teiginį iš jūsų antrojo atsakymo. Įsiklausykite į žodį, kurį paryškinau kursyvu ir kuriuo prasitariate, kad viskas – kur kas sudėtingiau, o ne paprasčiau. Jūsų objektas – milžiniškas istorinių, kultūrinių ir socialinių aplinkybių bei veiksnių spiečius...
Grįžti