Radiniai

 1. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Santrauka. Straipsnyje, atsižvelgiant į 2017 metais padarytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, siekiama apibrėžti vaiko teisės į pagarbą sampratą, apžvelgti jos įgyvendinimo ir gynybos mechanizmus. Nors iš esmės siekiama atskleisti nacionalinėje teisės...
 2. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Ar įkeitimo teisės akcesoriškumas – dogma?

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama Lietuvos ir kitų Europos šalių įkeitimo teisės akcesoriškumo problema, kuriant galimą Eurohipotekos modelį. Straipsnyje pabrėžiama, kad akcesoriškumas, kaip vienas iš pagrindinių principų, apibrėžiančių pagrindinės prievolės ir įkeitimo susitarimo...
 3. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Kilnojamojo turto įkeitimo reglamentavimo aspektai

  Santrauka. Civilinis kodeksas galioja jau penkerius metus, bet ne visi kodekse numatyti teisės institutai taikomi. Straipsnyje analizuojamas sandėliavimo verslui reikšmingas sandėlių dokumentų institutas, šio instituto teisinė prigimtis, reikšmė įkeitimo santykiams, įkeitimo, pasaugos rūšies –...
 4. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko, kaip savarankiško teisės subjekto, problema

  Santrauka. Teisinis subjektiškumas įgyjamas gimstant. Santuokos ir šeimos kodeksas, galiojęs iki 2000 m. Civilinio kodekso įsigaliojimo, nenumatė nepilnamečio vaiko teisių. Vaikų teisės buvo pripažįstamos išvestinėmis iš jų tėvų teisių. Civilinis kodeksas nustato, kad vaikas gali būti turtinių...
Grįžti