Radiniai

 1. Vilma Popovienė

  Disertacija Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos

  Santrauka. Disertacijos tyrimo objektas – nepriklausomoje Lietuvoje publikuotų memuarų diskurso strategijos ir jų ryšys su atminties (re)konstravimo procesais. Joje, remiantis pasirinktų lietuvių atsiminimų analize, siekiama parodyti, kaip (re)konstruojant individualią-autobiografinę ir...
 2. Vilma Popovienė

  Baigėsi Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos

  2015 m. gruodžio 11 d. 13 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto salėje (Antakalnio g. 6, Vilnius) Vilma Popovienė gins humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) daktaro disertaciją Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos. Su disertacija...
 3. Vilma Popovienė

  Studija Nostalginis diskursas lietuvių memuaristikoje

  Santrauka. Studijoje, remiantis rusų literatūrologo Ilono Fraimano teorinėmis įžvalgomis ir jo pateikta memuarinių tekstų tipologija, analizuojama lietuvių memuaristikos diskursyvinė raiška (diskurso strategijos), bandant pritaikyti pagal žanro specifiką naratologijos teorinius principus...
 4. Vilma Popovienė

  Straipsnis Karo patirčių estetizavimas Marcelijaus Martinaičio ir Juditos Vaičiūnaitės memuaristikoje

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas estetizavimas kaip istorinio įprasminimo ir nutrauminimo strategija. Remiantis vokiečių istoriko ir istoriografijos teoretiko Jörno Rüseno teorinėmis įžvalgomis, istorinė sąmonė priklauso nuo praeities, kuri istorinio atsiminimo galia perdirbama į prasmingą ir...
Grįžti