Radiniai

  1. Liudmila Markevičiūtė-Rupšienė

    Straipsnis Bronislovas Bitinas – ryškiausias XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios postpozityvizmo atstovas Lietuvos edukologijoje

    Santrauka. Bronislovas Bitinas – neabejotinai iškiliausias XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios edukologijos tyrimų metodologas Lietuvoje. Nepaisant daugiametės ir įvairialypės metodologinės veiklos jis nėra įvardijęs filosofijos, kuria grindžia savo metodologinę sistemą. Straipsnyje...
  2. Liudmila Markevičiūtė-Rupšienė

    Straipsnis Švietimas ar edukacija?

    Santrauka. Lietuvių mokslinėje kalboje ir praktikoje plačiai vartojamas švietimo terminas. Pastaruoju metu stebimos pastangos jį įtvirtinti įvairiuose instituciniuose dokumentuose. Tačiau lygiagrečiai su švietimo terminu ta pačia ar labai panašia prasme vartojami ugdymo, auklėjimo bei edukacijos...
Grįžti