Radiniai

 1. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  “The Art of the Earth” and the Phenomenological Structure of Intersubjective Perceptual Phantasy Summary. This article brings together two levels of analysis. Part of it is dedicated to the conceptual analysis of one particular kind of imaginative intentionality, i. e. E. Husserl’s perceptual...
 2. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Literatūra Briedis, Mindaugas, “Phenomenology and the Science of Medical Imaging,” Glimpse, 2011, 13: 21–28. Fenige, Yiftach J. H.; Harald K. Wiltsche, “The Body, Thought Experiments, and Phenomenology” | Tamara Horowitz, Gerald J. Massey (ed.), Thought Experiments in Science and Philosophy...
 3. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Išvados Nors žengtas tik pirmas žingsnis susiejant fenomenologines vaizduotės traktuotes su viešosiomis erdvėmis bei jų patirtinę struktūrą neretai nulemiančiais meno kūriniais, galima teigti, kad toks požiūris atveria galimybę įdėmiau patyrinėti viešąją miestiečio savivoką ir bendrųjų erdvių...
 4. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Taigi, ypač vieši meno kūriniai, nepaisant savo abstraktaus charakterio, grąžina mus prie kitų patiriančiųjų (estetiką) subjektų, net jei jie ir jų vaizduotės turinys išlieka neapibrėžti. Jusliniai pramanai pasirodo ir kaip nuolatinė provokacija, pastangos suprasti, „išeiti“ iš privatumo...
 5. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Didmiesčių erdvėse (nuo Paryžiaus parkų kėdžių, kurias miestiečiai pritaiko savo situacinėms reikmėms, iki natūralistinio meno mėgėjus stebinančių „žemės meno“ pavyzdžių Vilniuje) apstu tokios netiesioginės intersubjektyvios komunikacijos, pagrįstos percepcine vaizduote. J. Lavrinec...
 6. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Anksčiau paminėti struktūriniai percepcinės vaizduotės elementai parodo dar vieną fundamentalią ypatybę – tokie vaizduotės sukurti pramanai nėra visiškai mūsų produkavimo gebėjimų valioje ir laisvėje, o veikiau primesti analogišku būdu tam, kad tiesiogiai patiriami daiktai primetami mums...
 7. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Phantasieleib intersubjektyvumas Vienas iš įdomiausių su percepcine vaizduote susijusių klausimų yra kūniškumo pasirodymas naujai sutvertoje vaizduotės erdvėje ir laike. Vadinasi, ne tik juslinės vaizduotės konstitucija priklauso nuo motorikos bei kinestetikos, tačiau ir percepcinės vaizduotės...
 8. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Turbūt paprasčiausias būdas suprasti šią E. Husserlio minties kryptį yra vaikų sugalvojami žaidimai, pavyzdžiui, „namai“Ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų kūrybiškos patirtys, pavyzdžiui, pantomima, taip pat rodo, kad komunikacija, kuri yra grįsta percepcine vaizduote, nepriklauso nuo...
 9. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Taigi vaizduotės sąmonę kaip intencionalią veiklą E. Husserlis padalina į Fantaziją arba Tikrąją vaizduotę ir Vaizdinę sąmonę (Bildbewustssein). Pastaroji skiriasi nuo pirmosios ne tik tuo, kad yra įsišaknijusi fizinio substrato (juslinės intuicijos) terpėje, bet ir tuo, kad, pavyzdžiui...
 10. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Percepcinės vaizduotės struktūra Taigi „žemės menas“ gali būti suprantamas kaip protestas prieš estetinį dirbtinumą, komerciškumą, galerijų pretenzingumą ir meno bei gamtos santykio konvencijas, tačiau fenomenologinis požiūris leidžia atverti fundamentalesnį nei socialinis lygmuo tokio tipo meno...
 11. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  M. Heideggeriui „žemė“ signalizuoja paslapties galimybę pačioje kultūrinio pasaulio tankmėje“Martin Heidegger, “The Question Concerning Technology,” p. 174.. Čia pasireiškia M. Heideggerio tikėjimas į tradicinio meno poiesis – natūralių medžiagų ir žmogaus projekto dermę, kuri atidengia ir...
 12. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Garsiame tekste Apie meno kūrinio ištakąŽr. Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Meno kūrinio ištaka, 1935. M. Heideggeris analizuoja meną konfliktiško sąryšio tarp „žemės“ ir „dangaus“ fone, kur anapus estetinių meno vartojimo taisyklių meno kūrinys matomas kaip tikroji buvimo prasmės...
 13. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Šis judėjimas gimė XX a. Jungtinėse Amerikos Valstijose iš kritinį lygmenį Vakarų visuomenėje pasiekusio susirūpinimo aplinka bei žmonių susvetimėjimu (pvz., R. Smithon „Spiral Jetty“, 1970; E. Sanguinetti „Alter Ego“, 1986). Tai tam tikra socialiai atsakingo meno pakraipa, ypatinga tuo, kad čia...
 14. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Fenomenologija ir „žemės menas“ Bendrai sutariama, kad etika (juolab ekologija) nebuvo stiprioji Edmundo Husserlio filosofijos dalisŽr. Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, 1972; Robert Sokolowski, Introduction to Phenomenology, 1999; Paul...
 15. Mindaugas Briedis

  Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

  Santrauka. Straipsnyje aptariama percepcinės vaizduotės struktūra leidžia pritaikyti fenomenologinę žiūrą miesto viešosioms erdvėms, konkrečiai – „žemės meno“ pavyzdžiams tematizuoti. Visų pirma sieksime fenomenologiškai nusakyti patirtinę struktūrą tokių viešų kūrybos produktų, kurie numato ne...
 16. Mindaugas Briedis

  Straipsnis Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų

  Medical Diagnosis And Philosophy: Several Possibilities of Conjoining Early Husserlian Phenomenology and Radiology Practice Summary. This article is based on interdisciplinary approach and brings together two prima facie methodologically unbridgeable fields of research and praxis, i. e...
 17. Mindaugas Briedis

  Straipsnis Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų

  Literatūra Brian, R. Nick (ed.), Introduction to the Science of Medical Imaging, New York: Cambridge University Press, 2010. Crowell, Steven, “Husserlian Phenomenology” | A Companion to Phenomenology and Existentialism, Blackwell Publishing Ltd., 2006. Gurwitsch, Aron, Field of Consciousness...
 18. Mindaugas Briedis

  Straipsnis Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų

  Išvados 1. Ankstyvieji Husserlio fenomenologiniai projektai leidžia pažvelgti ne tik į humanistinę, bet ir į empirinę medicinos pusę. Ypač produktyvus yra fenomenologinių Kategorinės intuicijos, Vaizdinės samonės, Kito konstitucijos projektų ir radiologinių vaizdinimo metodų sugretinimas. 2...
 19. Mindaugas Briedis

  Straipsnis Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų

  Pirmoji asociacijos pora funduoja antrąją, nes mes nesitikime Kitą išvysti kaip zombį ar kiborgą. Tačiau jei šios poros yra susietos ne priežastiniu, bet prasminiu ryšiu, gal tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, diagnostiniuose sprendiniuose, panašumas funduoja asociacijas? Medicinos diagnostikoje...
 20. Mindaugas Briedis

  Straipsnis Medicinos diagnostika ir filosofija: keletas ankstyvosios E. Husserlio fenomenologijos ir radiologinės praktikos sugretinimų

  Natūralioje nuostatoje nėra jokio Kito ar kitų apskritai, nes iš esmės nėra ir Manęs kaip ego – „tėra tik realūs žmonės“Paul Ricoeur, Husserl: An Analysis of His Phenomenology, p. 120.. Penktojoje meditacijoje Husserlis ir atskleidžia, kaip, pasinaudojus redukcija į ypatybės sferą (Eigenheit)...
Grįžti