Radiniai

  1. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

    Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

    Santrauka. Straipsnyje tyrinėjama Arnionių Švč. Mergelės Marijos koplyčios istorija. Remiantis istoriniais ir ikonografiniais šaltiniais bandoma nustatyti pirmosios koplyčios Arnionių dvaro apylinkėse atsiradimo laiką, išvaizdos ir vietos pasikeitimo aplinkybes bei santykį su dvaro raida...
  2. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

    Straipsnis Vladislovas Tiškevičius Italijoje: „Galleria Warowland“ ir milanietiškoji kolekcija

    Santrauka. Straipsnis skirtas migracijos atvejo studijai. Jame kalbama apie priverstinę politinę emigraciją iš carinės Rusijos į Italiją XX a. pr. ir sėkmingą emigranto integraciją į vietinį kultūros lauką, konkrečiai – į kolekcionavimo ir antikvariato veiklos sritį. Tekste pateikiama nauja...
Grįžti