Radiniai

 1. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  The Influence of Environmental Conditions on Job Indicators Mid Conductivity Grain Harvesters Summary. This paper examines the influence of environmental conditions to mid-conductivity combine harvester straw separation and cleaning grain losses, damage, fuel consumption and work efficiency. It...
 2. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Literatūra Büermann, Martin, „Mähdrescheruntersuchungen“, Landtechnik, 2000, Bd. 55, S. 82–85. Eimer, Manfred, „Einfluss von Schnittzeitpunkt und Feuchte des Erntegutes auf die Arbeitsqualität des Schlagleistendreschwerks“, Mähdrescher: VDI–MEG Kolloquium Landtechnik, Tagung Hohenheim, 25./26...
 3. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  4. Racionalus tiekiamas į kombainą javų srautas yra, kai degalų sąnaudos tonai grūdų prikulti būna mažiausios. Nuimant salyklinius miežius Quench, ryte dyzelinių degalų sąnaudos tonai grūdų prikulti siekė – 2,35 ± 0,45, vidurdienyje – 2,21 ± 0,09, o vakare – 2,40 ± 0,22 l. 5. Nuimant drėgnus ir...
 4. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Išvados 1.Į kombainą tiekiamą javų srautą riboja leistini šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliai bei variklio galia. Nuimant vidutinio drėgnumo kviečius (U1 = 14,8 %), leistinas maksimalus tiekiamas javų srautas 13 kg s−1, o nuimant drėgnus (U1 = 18,8 %) – 4 kg s−1 mažesnis...
 5. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Kombaino našumas. Jis priklauso nuo javų derliaus ir kombaino važiavimo greičio. Nuimant drėgnus javus, važiavimo greitį riboja grūdų nuostoliai, o nuimant sugulusius – darbo sąlygos. Abiem atvejais vidutinė variklio apkrova gali siekti 95 %. Kombaino našumas buvo apskaičiuojamas kiekvieną dieną...
 6. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Visiškai sugulusių žieminių kviečių Skagen (5 lentelė) hektarui nuimti buvo suvartota 6,09, o tonai grūdų prikulti 0,75 l daugiau degalų, lyginant su nesugulusių kviečių Türkis nuėmimu. 5 lentelė. Žieminių kviečių nuėmimo degalų sąnaudos / Table 5. Winter wheat harvesting fuel...
 7. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Dienos metu kinta kombaino darbo sąlygos. Mažiausiai buvo suvartota degalų (4 lentelė), 14–17 h nuimant salyklinius miežius Quench. 4 lentelė. Salyklinių miežių Quench nuėmimo degalų sąnaudos / Table 4. Malting barley Quench harvesting fuel consumptionKombaino darbo laikas, grūdų drėgnumas ir...
 8. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Variklio apkrovai siekiant 95 %, valandinės degalų sąnaudos padidėjo iki 50 l, o tonai grūdų prikulti nesumažėjo. Jeigu šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliai neviršija leistinosios ribos, racionalus tiekiamas į kombainą kviečių srautas, kai degalų sąnaudos tonai grūdų prikulti yra...
 9. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Nuimant drėgnus (grūdų drėgnumas 17,8 %), lietaus ir vėjo gūsių prie dirvos priplaktus vasarinius miežius Cruiser, leistinas tiekiamas į kombainą miežių srautas siekė 8,7 kg s−1. Grūdų buvo sužalota 0,74 ± 0,11 %. Kai grūdų drėgnumas sumažėjo iki 14,2 %, grūdų sužalojimas padidėjo iki 2,74 ±...
 10. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  3 pav. Tiekiamo į kombainą salyklinių miežių Quench srauto įtaka šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliamsvb = 27,3 m s−1, nv = 1150 min−1, a = 8 mm, b1 = 9 mm, b2 = 6 mm, Ag = 7,1 t ha−1, U1 = 14,2 %. / Fig. 3. Malting barley Quench feed rate influence to grain losses Palyginus...
 11. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Dėl nepalankių darbo sąlygų leistiną grūdų nuostolių ribą padidinus vienu procentiniu punktu, į kombainą buvo galima tiekti apie 10 kg s−1 javų. Nuimant drėgnus kviečius, buvo sužalota 0,44 ± 0,1 7% grūdų. Palyginus 1 ir 2 pav. pateiktus tyrimų duomenis galima teigti, kad nuimant drėgnus...
 12. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Nustatyta, kad tiekiant į kombainą 13,3 kg s−1 kviečių srautą (važiavimo greitis 6 km h−1), šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliai dar neviršijo leistinosios 0,5% ribos. Variklio galios trūkumas neleido dar padidinti tiekiamą javų srautą. Javapjūtės pradžioje nuimant labai drėgnus...
 13. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Javų derlius jau siekia apie 8 t ha−1. Dėl javų veislių savybių, meteorologinių sąlygų ir ne visada subalansuoto tręšimo kartais tenka pjauti ir visiškai sugulusius javus. Žieminiai kviečiai yra aukšti, visų auginamų veislių vidutinis stiebų ilgis iki varpos siekia > 0,7 m. Varpose grūdai...
 14. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  2010 m. rugpjūčio mėn. pirmajame dešimtadienyje per 4 dienas iškrito 35 mm, antrajame – per 5 dienas 18,8 mm kritulių, o trečiajame buvo net 9 lietingos dienos. 2011 m. rugpjūčio mėn. pasitaikė 17 lietingų dienų iš jų 8 dienas kombainai negalėjo dirbti, nes kasdien iškrito daugiau kaip 8 mm...
 15. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Degalų sąnaudos. Kombaino variklis turėjo valandinį degalų sąnaudų matavimo prietaisą. Darbo pradžioje žurnale buvo pažymimas variklio suvartotų degalų kiekis ir kiti duomenys. Prikūlus kiekvieną bunkerį grūdų buvo fiksuojamas suvartotų degalų kiekis, nupjautas javų plotas, sugaištas laikas, o...
 16. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliai. Jiems nustatyti naudoti 0,018 m2 ploto nupjauto kūgio formos indeliai. Kombainui važiuojant, trys indeliai buvo dedami po kombaino kuliamąja, kiti šalia vairuojamojo rato ir vieno bei dviejų metrų atstume nuo jo. Iš kiekvieno indelio...
 17. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Tyrimų metodika 2010–2012 m. Gedimino Žebrausko ūkyje tirtas vidutinio laidumo kombaino su tiekiamu javų srauto greitintuvu (APS) darbas, nuimant žieminius kviečius ir vasarinius miežius. Kombaino pjaunamosios plotis 6 m, kūlimo būgno skersmuo 0,6 m, plotis 1,7 m. Pobūgnis 142° kampu gaubė...
 18. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Dauguma autorių tyrė kombaino atskirų sistemų darbą laboratorijoje ir nustatė racionalius technologinius parametrus. Tačiau gamybinėmis sąlygomis kombaino sistemų veikimui didesnę įtaką turi meteorologinės sąlygos, pasėlio būklė negu technologiniai parametrai. Vengrijoje nuimant žieminius...
 19. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Įvadas Lietuvoje vyrauja 2–30 ha ūkiaiŽr. Lietuvos statistikos metraštis, 2012.. Jie sudaro apie 76 % visų šalies ūkių. Mažuose ūkiuose javai nuimami naudotais arba mažo laidumo kombainais ar laukiama kaimynų pagalbos. Vidutinio dydžio augalininkystės ūkiuose naudojami vidutinio laidumo javų...
 20. Liudvikas Algirdas Špokas

  Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo kombaino šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliams, sužalojimui, degalų sąnaudoms ir našumui. Nustatyta, kad maksimalų tiekiamą į kombainą javų srautą riboja grūdų nuostoliai ir variklio galia, o kombaino...
Grįžti