Radiniai

 1. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Kino archyvas, atmintis ir ideologinis reversas

  Santrauka. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į specifinę lietuvių videomeno rūšį, kurioje naudojamasi, manipuliuojama ikisovietinėmis ir sovietinėmis kino kronikomis, kitaip sakant, rasta ir archyvine kino medžiaga (RIAM) kaip istoriniais ideologiniais naratyvais. Ši RIAM panaudojimo taktika...
 2. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Pozityvistinės vaizduotės horizontai XIX a. antrosios pusės (para)moksluose

  Santrauka. XIX amžius buvo laikotarpis, kai tarpusavyje paradoksaliai sugyveno „šaltas eksperimentinis objektyvizmas“ ir mito-ezoteriniai turiniai. Tai buvo naujos, brutalios mechanistinės poetikos epocha, kurioje užgimė psichologija, psichiatrija, psichoanalizė, taip pat modernioji...
 3. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Antimuziejus kaip procesuali atmintis: Alytaus avangardizmo atvejis

  Santrauka. Straipsnyje aptariami muziejaus sampratos kaitos ypatumai, pradedant muziejų profesionalizacijos procesais XIX a. pabaigoje ir baigiant muziejų emancipacija, įgavusia pagreitį XX a. 7-ojo dešimtmečio antroje pusėje, nuo to laiko vis intensyvėjančia ir patiriančia įvairių...
 4. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Tradicinių estetinių kodų mutacijos šiuolaikinėse (psicho)terapinėse praktikose

  Santrauka. Straipsnyje aptariamos pagrindinės tradicinių estetinių kodų mutacijos šiuolaikinėse (psicho)terapinėse praktikose. Atskleidžiama, kaip estetiniai kodai, atsidūrę psichosocialiniuose kontekstuose, virsta nauja „pseudo-“, „para-“, „alter-“ estetinių ir kartu socialinių kodų (vi)suma...
 5. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Dailės ir terapijos santykis terapiniame kontekste

  Santrauka. Straipsnyje glaustai aptariamas dailės ir terapijos santykis, akcentuojant terapinį šio santykio kontekstą. Dailės terapijos reiškinys paradoksaliai jungia (ar bando jungti) kartais sunkiai suderinamus praktinius veiklos būdus ir teorinius diskursus. Šiame straipsnyje bandoma...
Grįžti