Radiniai

 1. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  “Other Forms of Family,” or An Attempt to Tailor the Notion of Family to an Individual’s Subjectivity Summary. When Constitutional Court of the Republic of Lithuania in its 28 November 2011 decision of 28 November 2011 admitted that constitutional protection is not limited to a matrimonial...
 2. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Literatūra Bolzanė, Giedrė, „Lietuvoje ne santuokoje gimsta kas trečias, kitur Europoje – jau pusė kūdikių“, Veidas, 2011, nr. 45, p. 44–45. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės“...
 3. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  5. „Kitų šeimos formų“ prilyginimas santuokinei šeimai pasekmių srityje daro santuoką nebūtiną ir tuo skelbia jai „mirties nuosprendį“, nes jei „kitomis šeimos formomis“ galima pasiekti tų pačių teisinių pasekmių kaip ir santuoka, tai kas naudosis sudėtingesnėmis priemonėmis, jei tą patį tikslą...
 4. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  2. Kadangi Konstitucija šeimą laiko valstybės ir visuomenės pagrindu, tai šeima galima laikyti tik tokius asmenų tarpusavio santykius, kurie pajėgia iš principo garantuoti fizinį visuomenės tęstinumą ir kartu yra teisiniai santykiai (turi viešą valstybinę registraciją). Vien dėl šios priežasties...
 5. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Priešingu atveju formuojasi situacija, kai visos valstybės institucijos kontroliuojamos, išskyrus Konstitucinį Teismą. Garantijos, kad Konstitucijos aiškinimas nevirs Konstitucijos kontrabandiniu kūrimu, išnyksta. Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl tos pačios priežasties Aukščiausiasis Teismas...
 6. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Tai svarbu ir Konstitucinio Teismo kontrolės požiūriu. Teisinėje valstybėje nėra nė vienos valstybinės institucijos, kuri būtų šalia kontrolės. Parlamento kaip aukščiausios valstybinės institucijos veiklos konstitucinę kontrolę vykdo Konstitucinis Teismas. O kas gali kontroliuoti Konstitucinį...
 7. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  8. Būtinybė pagrindines Konstitucijos sąvokas apibrėžti rašytiniu tekstu Jei Seimas rinksis antrąją alternatyvą (o šiuo metu jis, atrodo, taip ir apsisprendžia), tai jam teks priimti atitinkamą konstitucinę pataisą: šeima laikyti savanorišką vyro ir moters sąjungą, sudaromą santuokos pagrindu...
 8. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Diskriminacija būtų tik tuo atveju, jei valstybė uždraustų kuriam nors asmeniui gerai mokytis ar norinčiam tuoktis – sudaryti santuoką. Konstitucinis lygiateisiškumo principas reikalauja lygius traktuoti lygiai, o nelygius – nelygiai. Žmonių teisinės lygybės ar nelygybės vienintelis teisėtas...
 9. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  7.1. Santuokoje gyvenančių šeimų rėmimo koncepcija Jei Konstitucinis Teismas mano, kad Seimo patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncepcija prieštarauja Konstitucijai tik dėl to, kad „koncepcija“ į šeimos sąvoką neįtraukė „kitų šeimos formų“, tai Seimas turi dvi teises-alternatyvas: 1)...
 10. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Tai patvirtina bendrą gyvenimo dėsnį, kai istoriškai atsiradusios žmonių bendro gyvenimo formos (šiuo atveju santuoka), kurios dėl gamybos ir gyvenamosios vietos stabilumo iki šiol galiojo visuotinai, vėliau ima galioti žymiai siauresne apimtimi. „Kitos šeimos formos“ yra labiau laikinų santykių...
 11. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Į tai neatsižvelgus būtų sunku suprasti, kodėl tiek daug moterų yra „kitų šeimos formų“ šalininkių ir gynėjų, arba netradiciškai mąstančių apie tradicinius santykius. 7. Dabartinis ekonominis gyvenimas ir prieš, ir už santuokinę šeimą „Kitų šeimos formų“ poreikį, žinoma, skatina ne tik...
 12. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  6.1. Kontraceptika ir socialinė valstybė daro moterį pagrindine „kitų šeimos formų“ šalininke ir propaguotoja Ši vertybinė, teisinė sumaištis pirmiausia susijusi su moterų padėtimi lyčių santykiuose, besikeičiančia dėl mokslo ir technikos pažangos. Dėl kontraceptinių priemonių atsiradimo moterys...
 13. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Šios liberalizmo dvasios yra paveikti ir dauguma autorių, rašančių šiuolaikinės šeimos klausimais. Todėl jų raštuose vyrauja aprašomoji, vertybiškai neutrali pozityvistinė metodologija, kuri tuos santykius tik aprašo kaip techninius, tarsi neturinčius savyje jokio vertybinio turinio ir...
 14. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  6. Nuo civilizuotų šeimos santykių prie natūralistinių Tendencija painioti asmeninius sugyventinių santykius su teisiniais šeimos santykiais gyva jau ne vieną dešimtmetį daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Būtinybę legalizuoti šią tendenciją bandoma grįsti augančiu tendencijos mastu, t. y...
 15. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Tuo siekiama toliau skatinti ne kūrybiškai aktyvų ir atsakingą asmenį, o žmogų vartotoją, garsiai reikalaujantį teisių, bet uoliai vengiantį tas teises užtikrinančių pareigų vykdymo. Tai stebima tiek asmeniniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. ES fiskalinė krizė (Graikijos atvejis) rodo, kurlink...
 16. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Biologinio natūralizmo sureikšminimas šeimos santykiuose ir teisinio mąstymo chaotiškumas išduoda už jų besislapstantį, bet praktiniams sprendimams įtaką darantį klasikinį liberalizmą ir iš jo kylantį individualizmą, kai asmuo vis dažniau nori būti tik biologine ir dėl to grynai egoistine...
 17. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Nieko naujo Konstitucinis Teismas nepasakė ir Europos Sąjungos mastu. Jis tik pakartojo tai, ką propaguoja Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), aiškindamas Konvencijos 8 straipsnio sąvoką „šeimos gyvenimas“. Lietuvos Konstitucinis Teismas tiesiog pasirėmė EŽTT 1979 m. birželio 13 d. sprendimu...
 18. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  5.5. Konstitucinis Teismas nepasakė iš esmės nieko naujo Jei „kitų šeimos formų“ sąvoką, legalizuotą minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu, vertinsime per santykį su kitais jau Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, tai pamatysime, kad požiūris prilyginti asmeninius neteisinius santykius...
 19. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Konstitucija į šiuos klausimus aiškiai yra atsakiusi, šalia šeimos (santuokos) įvedusi motinystės, tėvystės ir vaikystės institutus (38 str. 2 d.). Šie keturi savarankiški institutai išsprendžia vadinamųjų „nepilnų šeimų“ problemą: motinos santykis su savo vaiku yra motinystė, tėvo su vaiku –...
 20. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  5.3. Kurioziniai „kitų šeimos formų“ padariniai Iš „kitų šeimos formų“ prilyginimo santuokinei šeimai kyla įvairių kitokių kuriozinių atvejų galimybė, nes tų „kitų formų“ statuso neapibrėžtumas leidžia joms bet kada atsirasti ir bet kada išnykti pagal reikalą: vienas iš sutuoktinių, net...
Grįžti