Radiniai

 1. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Allelopathic Effects of Curly Dock (Rumex Crispus) on Spring Barley Seed Germination and Early Growth Summary. The experiment was carried out at Aleksandras Stulginskis University in 2015. The goal of the experiment was to set the allelopathic interaction and influence of Rumex crispus seeds...
 2. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Literatūra Assche, Jozef van; Diane van Nerum, Paul Darius, “The Comparative Germination Ecology of Nine Rumex Species,” Plant Ecology, 2002, vol. 159, no. 2, pp. 131–142. Baležentienė, Ligita; Diego A. Sampietro, “Assessment of the Allelopathic Potential of Fodder Galega at Different Growth...
 3. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Išvados 1.Daiginant distiliuotame vandenyje nebrinkinti R. crispus riešutėliai slopino miežių grūdų daigumo galią ir daigumą, o brinkinti – neturėjo įtakos. Dėl šarminio jonizuoto vandens ir nebrinkintų vaisių sąveikos miežių grūdų daigumas siekė 100 %, o brinkintų daigumo galia ir daigumas buvo...
 4. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Esminis skatinantis arba slopinantis R. crispus alelopatinis poveikis miežių suformuotų šaknelių skaičiui nebuvo nustatytas, išskyrus padiegus santykiu 15:15 (Jš H2O) (5 lentelė). 5 lentelė. Rumex crispus vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių susiformavusių šaknelių skaičiui vnt. / Table...
 5. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Panašios tendencijos nustatytos įvertinus miežių koleoptilių ilgį, daiginimui naudojant nebrinkintus R. crispus vaisius distiliuotame vandenyje (H2O k) (4 lentelė). 4 lentelė. Rumex crispus vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių koleoptilės ilgiui mm / Table 4. Allelopathic influence of...
 6. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Dėl jonizuoto vandens poveikio (Jš H2O) padiegus santykiu 20:10 miežių šaknelės buvo neesmingai mažiau ištįsusios, palyginti su be rūgštynės padiegtų miežių daigų. Padiegus santykiu 10:20, t. y. padidinus R. crispus riešutėlių išskiriamų alelochemikalų kiekį, miežių šaknelės buvo esmingai 1,35...
 7. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Literatūros šaltiniuoseŽr. Seyed Amin Fani Yazdi, Mohammad Rezvani, Mohammad Hassan Rashed Mohassel, Hossein Ghanizadeh, “Factors Affecting Seed Germination and Seedling Emergence of Sheep Sorrel (Rumex Acetosella),” 2013. nurodoma, kad R. acetosella geriausiai dygsta esant 6–7 pH. Mūsų...
 8. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Įvertinus alelopatinį R. crispus poveikį miežių grūdų daigumo galiai ir daigumui galima teigti, kad daiginant distiliuotame vandenyje daigumo galia buvo slopinama padiegus santykiu 10:20, t. y. esant didesniam rūgštynės vaisių kiekiui. Nebrinkinti R. crispus vaisiai slopino daigumą, o brinkinti...
 9. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Atvirkštinės tendencijos nustatytos įvertinus miežių grūdų daigumą (2 lentelė). 2 lentelė. Rumex crispus vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių grūdų daigumui % / Table 2. Allelopathic influence of Rumex crispus on spring barley germination, %Pastaba: (H2O k) – distiliuotas vanduo...
 10. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Nustatyta, kad daiginant šarminiame jonizuotame vandenyje nebrinkinti R. crispus riešutėliai neslopino miežių grūdų daigumo galios. Skirtumai, palyginti su be rūgštynių padiegtų miežių grūdų daigumo galia ir padiegimo distiliuotame vandenyje santykiais 20:10, 15:15 ir 10:20, esminiai...
 11. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas Rauktalapės rūgštynės vaisių alelopatinis poveikis miežių grūdų daigumo galiai ir daigumui. Analizuojant distiliuotame vandenyje padiegtų vaisių santykio įtaką miežių grūdų daigumo galiai (1 lentelė) nustatyta, kad nebrinkinti R. crispus vaisiai ją slopino. 1...
 12. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Grūdai su rauktalapės rūgštynės riešutėliais pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos „Dėl sėklų daigumo metodikos patvirtinimo“Žr. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl sėklų daigumo tyrimo metodikos patvirtinimo“, 2003. rekomendacijas daiginti Petri lėkštelėse ant...
 13. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Tyrimų metodai ir sąlygos Eksperimentas atliktas 2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje. Tirta rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus L.) vaisių (riešutėlių su sėklomis) alelopatinis poveikis paprastojo miežio (Hordeum vulgare L.)...
 14. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Elektrolizės būdu gauto šarminio jonizuoto vandens kompleksas, patenkantis pro membraną į ląstelę ir judantis vandens indais, yra sudarytas iš mažesnio kiekio molekulių, nei, pavyzdžiui, vamzdynais tekantis vanduo. Dėl šios savybės jam būdinga didesnė skvarba, greitesnė sąveikia su tirpinį...
 15. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Rumex genties augaluose kaip antriniai metabolitai gausiausiai sutinkami antrachinonai ir jų glikozidiniai dariniai, taninai. Antrachinonai pasižymi antioksidaciniu poveikiu, turi įtakos ląstelės mitochondrijų veiklai. Nustatyta, kad R. crispus, R. verticillatus ir Spirea tomentosa pasižymi...
 16. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Rūgtinių (Polygonaceae) šeimos Rumex genties augalai, kurių pasaulyje žinoma beveik 200 rūšių, yra daugiamečiai, auga įvairaus tipo dirvožemiuose. Dažniausiai jie sutinkami rūgštesnėse, maisto medžiagomis neturtingose dirvoseŽr. Seyed Amin Fani Yazdi, Mohammad Rezvani, Mohammad Hassan Rashed...
 17. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Įvadas Invazinės augalų rūšys ir segetaliniai augalai (piktžolės) pasižymi plačiu fenotipo plastiškumu, santykinai greitu augimo tempu, didele sėklų gausa ir geru jų daigumu įvairiomis ekologinėmis sąlygomis, yra derlingi. Su vietinėmis, iš jų ir pasėlio augalų rūšimis, konkuruoja dėl maisto...
 18. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rauktalapės rūgštynės („Rumex crispus“) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui

  Santrauka. Siekiant nustatyti Rumex crispus vaisių (nebrinkintų ir 168 val. brinkintų) bei jonizuoto (pH 8,6) vandens alelopatinę sąveiką ir įtaką vasarinių miežių grūdų daigumui 2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje buvo...
 19. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  The Impact of Acidic-Ionized Water on the Biometric and Biochemical Parameters of Peas Summary. The aim of research was to investigate the impact of pH 5.07 acidic ionized water on the biometric and biochemical parameters of pea (Pisum sativum L.) “Kiblukai” during stages II and III of...
 20. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Literatūra Albert, Kristian Rost; Teis N. Mikkelsen, Anders Michelsen, Helge Ro-Poulsen, Leon van der Linden, “Interactive Effects of Drought, Elevated CO2 and Warming on Photosynthetic Capacity and Photosystem Performance in Temperate Heath Plants,” Journal of Plant Physiology, 2011, no. 168...
Grįžti