Radiniai

  1. Giedrė Blažytė

    Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

    Santrauka. Straipsnio tikslas – apžvelgti etniškumo kaip socialinio kapitalo svarbą migracijos kontekste. Atlikus antrinių šaltinių analizę, straipsnyje pristatoma socialinio kapitalo koncepcija, etniškumo sąvokos interpretacija iš skirtingų teorinių požiūrių perspektyvos, taip pat analizuojama...
Grįžti