Radiniai

 1. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  The Trends of Energy Consumption Efficiency at the Kačerginė Children’s Sanatorium Summary. Energy consumption in a biomass boiler room and a renovated heat production at the Kačerginė children’s sanatorium are presented according to the energy performance audits. The efficiency of the biomass...
 2. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Literatūra HN 42-2004. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas, Valstybės žinios, 2004, nr. 105-3911. Ignatavičius, Česlovas; Gytautas Ignatavičius, Edvardas Tuomas, 1997–2000 metų mokyklų renovacijos rezultatai, Vilnius: Homo liber, 2002. Jurelionis, Andrius; Jūratė...
 3. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Išvados 1. Sanatorijos pastatų šildymui, įvertinus atliktus renovacijos darbus, suminis kuro suvartojimas sumažėjo apie 5 %, karšto vandens paruošimui – apie 15 %, elektros energijos suvartojimas – apie 2,5 %. Didžiausias poveikis gautas, sutvarkius šilumos tiekimo vamzdynus ir šilumos...
 4. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Pažymėtina, kad numatomas pakeisti langų plotas buvo mažesnis, kai kuriose patalpose siūlyta palikti senuosius langus, skalbykloje – senąsias duris. Pertvarkyti vėdinimą irgi buvo numatyta tik valgykloje. Kaip matyti iš duomenų, pakitus per šiuos metus energijos (kuro), statybos darbų ir...
 5. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  9 lentelė. Pasiūlymų grupė, kai atliekami ilgai atsiperkantys renovacijos darbaiŠilumos taupymo priemonėInvesticijos LtPlotas m2Šilumos sutaupymas Lt/m.Atsipirkimo laikas metais 2005 m. auditas Langų pakeitimas162.880533,719.8008,2 Išorinių durų pakeitimas28.77076,120.1501,4 Pastogės perdangos...
 6. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Naujai atlikto audito rezultatai parodė, kad pasikeitus kuro ir statybos darbų bei medžiagų kainoms, tikslinga apšiltinti išorines sienas, I a. grindis, kitų siūlytų priemonių atsipirkimas irgi ženkliai pasikeitė. Vertinimo pokyčius galima analizuoti pagal 8 ir 9 lentelėse pateikiamus duomenis...
 7. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Sanatorijos atitvarų šiluminės savybės pakankamai išsamiai buvo apibūdintosŽr. ten pat., per laiką, praėjusį nuo pirminio energijos audito, buvo pakeista nemažai langų, nauji langai sudaro apie 16 %, tačiau energijos suvartojimo pokyčio įvertinti dar negalima (darbai atlikti 2008 m. pavasarį)...
 8. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Energijos suvartojimas šildymui labiausiai priklauso nuo palaikomos temperatūros patalpose ir išorės oro temperatūros, t. y. nuo dienolaipsnių. Dienolaipsnių vertės ir vienerių metų (2007) energijos suvartojimo šildymui išklotinė pateikiama 6 lentelėje. 6 lentelė. Šilumos suvartojimas šildymui...
 9. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  3 pav. Karšto vandens (KV) suvartojimas atskirais mėnesiais 1 lovadieniui Lyginant atskirų metų duomenis, matyti, kad karšto vandens suvartojimas sumažėjo maždaug 15 % per pastaruosius dvejus metus. Energijos auditų skaičiavimams naudotinas vidutinis energijos suvartojimas per visą analizuojamą...
 10. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Energijos suvartojimas karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijos palaikymui, kaip matyti 5 lentelėje, yra gana panašus per visus metus, tačiau nuokrypiai nuo vidurkio sudaro 30–70 %, atsižvelgus į metų laiką ir lovadienių skaičių (2, 3 pav.). 2 pav. Karšto vandens (KV) suvartojimas atskirais...
 11. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Ateityje numatomos išlaidos šilumos energijai turėtų sumažėti, nes jau įdiegtos taupymo priemonės pradeda reikštis. Toliau ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama mokyklos, gyvenamųjų patalpų ir gydymo bei fizioterapijos pastatų atnaujinimui, atsižvelgiant į nuostatasŽr. Nacionalinė energijos...
 12. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Pažymėtina, kad kuro kaina pakilo maždaug 50 % tik per pastaruosius metus. Todėl šilumos energijos taupymo perspektyvos atrodo labai patraukliai. Įvertinus saulės kolektorių sukaupiamą šilumą, iš 3 lentelėje pateikiamų duomenų galima teigti, kad nepaisant išorės oro sąlygų kitimo, metinis...
 13. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Metodika ir duomenų analizė Projektinė pastatų šilumos galia ir projektinis energijos suvartojimas šildymui, tenkantis ploto vienetui kWh/m2, patikslintos faktinės suvartojimo vertės, remiantis 2005–2007 m. kuro suvartojimo duomenimis, pateikiami 1 lentelėje. 1 lentelė. Sanatorijos pastatų...
 14. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Įvadas Efektyvesnis energijos suvartojimas ir aplinkos taršos mažinimas kylant energijos kainoms pasidarė itin veiksmingas. Tai būtina įgyvendinti viešosios paskirties – sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigose, siekiant optimizuoti valstybės išlaidas. Vienas gerų pavyzdžių, kurių patirtis gali...
 15. Eugenijus Perednis

  Straipsnis Kačerginės vaikų sanatorijos šilumos energijos vartojimo mažinimo galimybės

  Santrauka. Analizuojama Kačerginės vaikų sanatorijos biokuro katilinės darbo efektyvumas ir pagamintos energijos kaštai. Pateikiami pastatų energijos audito ir energijos suvartojimo dedamųjų tyrimo rezultatai. Investicijų atsipirkimo laikas lyginamas su audito, įvertinančio trejų metų pastatų...
Grįžti