Radiniai

 1. Viktor Denisenko

  Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

  The Image of the Baltic States in Russian Periodical Press in the Context of Geopolitical Changes (1991–2009) Summary. The topic of doctoral dissertation is the changes in the image of the Baltic States in Russian periodical press. Research period: 1991–2009. Three Russian Federation issued...
 2. Viktor Denisenko

  Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

  Viktor Denisenko Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009) Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija (08S) Vilnius, 2016 Disertacija rengta 2011–2015 metais Vilniaus universitete Mokslinis vadovas prof. dr...
 3. Viktor Denisenko

  Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

  Santrauka. Disertacijoje tiriama, kaip 1991–2009 m. periodu keitėsi požiūris į Baltijos šalis Rusijos periodinėje spaudoje. Tyrimui pasirinkti trys Rusijoje leidžiami laikraščiai Argumenty i fakty, Komsomolskaja pravda, Izvestija. Šaltinių pasirinkimą lėmė minėtų periodinių spaudos leidinių...
 4. Viktor Denisenko

  Baigėsi Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

  2016 m. vasario 25 d. 13 val. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Spaudos teatro auditorijoje (Saulėtekio al. 9, Vilnius) Viktoras Denisenko gins socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties (08S) disertaciją Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis...
Grįžti