Radiniai

 1. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Santrauka. Studijoje analizuojamas ES pagrindinių teisių chartijos, kuriai 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi pripažintas privalomos pirminės ES teisės statusas, poveikis Europos Sąjungos Teisingumo TeismoPagal Europos Sąjungos sutarties 19 str. 1 d. Europos Sąjungos...
 2. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Pagarba nacionaliniam tapatumui pagal Europos Sąjungos teisę: aiškinimo potencialas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija

  Santrauka. Studijoje nagrinėjamas Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto Europos Sąjungos pagarbos valstybių narių nacionaliniam tapatumui principo aiškinimas mokslinėje doktrinoje ir tokio aiškinimo poveikis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijai. Pažymėtina...
 3. Egidijus Jarašiūnas

  Straipsnis Europos Sąjungos teisinio kvalifikavimo problemos

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos Europos Sąjungos teisinio kvalifikavimo problemos. Jau kadaise pastebėta, kad ES išaugo įprastinės tarptautinės organizacijos „rūbą“, kad ji įgijo kai kurių valstybiniam dariniui būdingų bruožų. Neatsitiktinai vieni autoriai akcentuoja, kad ES – specifinė ar...
 4. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę

  Santrauka. Studijoje nagrinėjamos XVIII a. pabaigos rašytinės konstitucijos (JAV 1787 m., Lenkijos ir Lietuvos bei Prancūzijos – 1791 m.), žyminčios konstitucionalizmo eros pradžią. Tai vadinamojo pirmojo konstitucijų raidos etapo (pirmosios bangos) konstitucijos, padėjusios pamatus tolesniam...
 5. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimo problemos

  Santrauka. Studijoje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje sukurta konstitucinių nuostatų reinterpretavimo, kai oficiali konstitucinė doktrina yra koreguojama, doktrina. Toks oficialios konstitucinės doktrinos koregavimas būdingas daugelio šalių konstitucinės...
 6. Egidijus Jarašiūnas

  Straipsnis Informacijos laisvės apsaugos problemos Konstitucinio Teismo praktikoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos ypač aktualios vadinamosios naujos demokratijos visuomenės informacijos laisvės apsaugos problemos konstitucinėje jurisprudencijoje. Ši laisvė svarbi šiuolaikinės visuomenės žmogui. Asmens teisės į informaciją pagrindai suformuluoti Lietuvos Respublikos...
Grįžti