Radiniai

 1. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Regions of Dasein in Martin Heidegger’s Being and Time: Tautvydas Vėželis’ Conversation with Tomas Kačerauskas, the Translator of Being and Time into Lithuanian Summary. The discussion focuses primarily on the most important challenges in translating Heidegger’s work “Being and Time.” The...
 2. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Literatūra Adorno, Theodor W., Jargon der Eigentlichkeit: zur deutschen Ideologie, Berlin: Suhrkamp Verlag, 1964. Blumenberg, Hans, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998. Carnap, Rudolf, „Metafizikos įveikimas kalbos loginės analizės būdu“ | Filosofijos įvadas, iš...
 3. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Dėkoju už pokalbį. Gerai suprantu, kad ši knyga klausimams kelti yra neišsemiama šachta. Noriu palinkėti sėkmės darbuose.
 4. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  George’as Steineris (kurio knyga apie M. Heideggerį versta ir į lietuvių kalbą), aptarinėdamas M. Heideggerio „nupuolimo“ (Verfall) egzistencialą, pažymi, kad pateikiama analizė aiškiai turi teologinių tonacijųŽr. George Steiner, Heideggeris, p. 125.. Antra vertus, žinome, kad mąstytojo...
 5. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Ar Heideggerio egzistencialų aprašyme yra kas nors, kam jūs pats nepritartumėte, arba kas būtų reikalinga tikslesnės fenomenologinės analizės?
 6. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Egzistencialų ir kategorijų skirtis. Kuo, pvz., jūsų požiūriu skiriasi Befindlichkeit ir Stimmung, Vorhandenheit ir Zuhandenheit? Ar čia šiuo metu viskas suprantama?
 7. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Heideggeris siekia suprasti savasties esmę tyrinėdamas tai, kaip čiabūtis aptinka save vidutiniškoje kasdienybėje. Bet nuostabą gali kelti tai, kad ši atidi analizė jį atveda prie radikalios išvados, kad dažniausiai čiabūtis save aptinka išsibarsčiusią ar įklimpusią „tūlo“ (das Man)...
 8. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Čiabūtis gali atsiskleisti sau kaip savasties projekcija savo paties potencialumo link. Savo paties potencialumo supratimas taip pat gali būti laisvė projektuoti save autentiškai arba neautentiškai, jis yra laisvas tiek atskleisti save, tiek nuo savo savasties slėptis. Tokią autentiškumo...
 9. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Vienas svarbiausių pirmosios veikalo Būtis ir laikas dalies analizės objektų yra pasaulio samprata. Pasaulio analizę Heideggeris plėtoja intersubjekyvių santykių arba aplinkybių tinklo požiūriu. Ar galima teigti, kad čia pateikiama pasaulio perspektyva kaip atsvara įprastai dualistinei...
 10. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Studijuojant šį veikalą labai stipriai jaučiamas šiapusybės totalizacijos akcentas. Atrodytų, tarsi knyga patvirtina, kad po Nietzsche’s paskelbtos „Dievo mirties“ bet kokios apeliacijos į anapusybę yra nebeįmanomos. Bet tikriausiai būtų klaidinga tvirtinti, kad transcendencija iš apmąstymų...
 11. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Heideggeris kuria fundamentaliosios ontologijos projektą. Tokia ontologija turėtų tapti funduojančiu įvairių skirtingų mokslų pagrindu. Kalbėdamas apie pozityvių mokslų tyrinėjimo plotmės ribotumą, filosofas pažymi, kad ontologinis klausinėjimas visada yra pirmapradiškesnis už ontinį...
 12. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Filosofas A. Šliogeris savo dienoraščiuose rašo, kad Požiūris į „būties prasmės“ paieškas išties ironiškas. O kaip žiūrite jūs pats į tokias paieškas, ar sąvoka „būtis“ nėra tuščiažodis, žodis-chimera?
 13. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Būties prasmės klausimą kelia žmogus, kuriam ta prasmė rūpi, kuriam tos prasmės trūksta. Ar galima teigti, kad savo esme tai yra krikščioniškosios, psichologizuotos sąmonės struktūros klausimas? Kartu žinome, kad būties problema yra viena pagrindinių temų ir Parmenido, Platono, Aristotelio...
 14. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Kalbant apie Heideggerio knygą Sein und Zeit, į akis krinta radikaliai besiskiriantis požiūris į ją. Vieniems tai neabejotinai didžiausias XX amžiaus filosofinis veikalas, įnešęs svarų indėlį ir į kitas humanitarines disciplinas. Tvirtinama, kad visas postmodernistinis filosofavimas yra...
 15. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  M. Heideggerio filosofijos tyrinėtojai pažymi, kad išmoninga, rafinuota filosofinės minties raiška, kurios pasiekia M. Heideggerio kalba, – daugelio kartų ir šimtmečių vokiečių kalbos mankštinimo vaisius. Tad nenuostabu, kad su ja susidūrus, iškyla įvairiausių sunkumų. Kas ir kodėl lietuvinant...
 16. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Galime rasti ne vieną amžininko, pavyzdžiui, kad ir Emmanuelio LevinoŽr. Emmanuelio Levino pokalbį su Philippe’u Nemo apie Heideggerio filosofiją. Etika ir begalybė, p. 29–30., liudijimą, jog Būties ir laiko studijavimas pirmiesiems skaitytojams palikdavo neišdildomą egzistencinės patirties...
 17. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Savuoju veikalo Būtis ir laikas vertimu pratęsiate ir svariai papildote lietuvišką heidegeristiką. M. Heideggerio filosofijai Lietuvoje niekada nestigo ir nestinga dėmesio. Tai galime matyti iš to, kokią įtaka jo filosofija darė mūsų pirmiesiems mąstytojams – Juozui Girniui, Antanui Maceinai...
 18. Tautvydas Vėželis

  Dialogas Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“

  Santrauka. Pokalbyje su Heideggerio veikalo Būtis ir laikas vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku daugiausia dėmesio skiriama vertimo problemoms. Antrojoje pokalbio dalyje aptariami būties prasmės klausimai ir fundamentaliosios ontologijos projekto sampratos analizės aspektai. Pagrindiniai...
 19. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje

  The Problem of the Concept of Technique’s Essence in Heidegger’s Philosophy Summary. The provided analysis seeks to uncover the similarities and differences of concept of technology in ancient and modern times. Modern technical analysis in Heidegger’s philosophy reveals its predatory nature...
 20. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje

  Literatūra Davis, Bret W., Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit, Evanston, Chicago: Northwestern University Press, 2007. Feenberg, Andrew, Critical Theory of Technology, New York: Oxford University Press, 1991. Feenberg, Andrew, Questioning Technology, New York, London: Routledge...
Grįžti