Radiniai

 1. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  A Survey of the Placement of Geography Graduates from Vilnius University Summary. The article presents the results of survey conducted in the January of 2011 at the Department of Geography and Land Management, Vilnius University. The survey was based on the interviewing the graduates of...
 2. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Literatūra Aidis, Rūta; Dovilė Krupickaitė, Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentų nuostatos emigruoti | Mitigating Brain Drain: Migration tendencies of Students in Lithuania, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. Bagdonas, Albinas; Inga Blažienė, Vida Česnuitytė, Gintaras Dikčius...
 3. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Išvados Apibendrinant galima teigti, kad geografijos studijų programų absolventai lieka patenkinti studijomis, nemaža dalis jų įsidarbina pagal specialybę arba dirba kitą aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Pagrindiniai geografijos studijų privalumai susiję tiek su įgytu bendru geru...
 4. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Studijų programos privalumai ir trūkumai Absolventų klausiant apie tai, kokie studijų programos trūkumai, arba, kitaip tariant, ką reikėtų gerinti studijų programoje, buvo sulaukta daug įvairių ir netgi radikaliai priešingų nuomonių. Vieni, dažniausiai sėkmingai įsidarbinę, studijų programą...
 5. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  1 lentelė. Įstaigų, kuriose įsidarbina absolventai, pobūdisĮstaigų pobūdisDirbančių absolventų skaičiusAbsolventai bakalauraiValstybinis sektorius:– aplinkos apsaugos institucijos1– Geologijos tarnyba1– VĮ „GIS-Centras“1Privatus sektorius:– turizmo sektorius3– finansų sektorius (analitikai)2–...
 6. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Žinant, kad didžioji dalis bakalaurų pasirinko tolesnes – magistrantūros studijas, dirbantieji ne pagal specialybę sudaro nedidelę dalį (21,8 proc.) visų absolventų. Vertinant šiuos skaičius reikia turėti galvoje ir tai, kad labiausiai motyvuoti bakalaurai renkasi tolesnes studijas, o nemaža...
 7. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Ne mažiau svarbus klausimas, ar absolventai dirba pagal specialybę. Iš atsakiusiųjų į anketos klausimus bakalaurų (2 pav.) tokių buvo 15, o 27 bakalaurai dirbo ne pagal specialybę, dar 12 tęsė mokslus magistrantūroje, studijuodami pagal kitas artimas įgytai specialybei Vilniaus universiteto...
 8. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Reikėtų paminėti, kad nebuvo tiriama, kiek įsidarbino bakalaurų, tęsusių magistrantūros studijas, tačiau magistrų apklausa parodė, kad didelė jų dalis įsidarbina. Korektiškam duomenų interpretavimui svarbu paminėti ir tai, kad kaip tęsiantys studijas doktorantūroje paminėti tik tie, kurie...
 9. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Įsidarbinimo tendencijos Bakalaurų ir magistrų įsidarbinimo tendencijos yra gana skirtingos. Iš visų apklaustųjų tyrimo metu nedirbo tik 3 absolventai (1 pav.), visi jie – bakalaurai. 1 pav. Laikas, per kurį absolventas įsidarbino baigęs studijas
 10. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje (GKK) 2011 m. sausio mėnesį buvo vykdyta 2006–2010 m. geografijos studijas (tiek bakalauro, tiek magistro) baigusių studentų apklausa apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje, kartu pasiteirauta ir apie tai, ką jiems davė studijos, ką, jų...
 11. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Jaunimo nedarbui, taip pat ir aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo problemoms Lietuvoje skiriama nemažai dėmesio. Atlikta keletas tyrimųŽr. Albinas Bagdonas, Inga Blažienė, Vida Česnuitytė, Gintaras Dikčius, Boguslavas Gruževskis, Mantas Jonauskis, Arūnas Pocius, Rasa Zabarauskaitė...
 12. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Įvadas Jaunimo nedarbas yra viena skaudesnių Lietuvoje problemų, tampanti bene aštriausios problemos – emigracijos veiksniu. Tai, kaip jauniems specialistams sekasi įsitvirtinti darbo rinkoje, yra puikus švietimo, socialinės sistemos veikimo, ūkio būklės šalyje, apskritai valstybėje vyraujančio...
 13. Dovilė Krupickaitė

  Straipsnis Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje 2011 m. sausio mėnesį vykdytos 2006–2010 m. geografijos bakalauro ir magistro studijų programų absolventų apklausos apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje ir studijų programos teikiamus privalumus bei...
Grįžti