Radiniai

  1. Jolanta Zabulytė

    Straipsnis Pušis tradicinėje lietuvių kultūroje

    Santrauka. Straipsnis skirtas pušies vaidmens ir funkcijų tradicinėje lietuvių kultūroje tyrinėjimui. Remiantis įvairių šaltinių duomenimis, straipsnyje lyginamuoju aspektu aptariami įvairūs pušies vaidmens lietuvių tradicinėje kultūroje aspektai: jų ryšys su švenvietėmis, su mirtimi (pomirtiniu...
Grįžti