Radiniai

 1. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Aesthetics in Urban Planning: Insights of Camillo Sitte Summary. The author of the article discusses the concept of urban planning that was offered by Austrian architect Camillo Sitte at the turn of the last century. During this period and under the pressure of modernist imperatives, the...
 2. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Literatūra Buivydas, Rimantas; Almantas Samalavičius, “Public Spaces in Lithuanian Cities: Legacy of Dependence and Recent Tendencies” | Urban Studies Research, Volume 2011, Hindawi Publishing Corporation, Article ID 284573. Collins, George R.; Christiane Crasemann Collins, Camillo Sitte: The...
 3. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Išsamesnė, detalesnė ir adekvatesnė Sitte’s koncepcijos analizė leidžia įsitikinti, kad bandymas jo skvarbias ir toliaregiškas įžvalgas redukuoti iki beatodairiškos praeities „nostalgijos“ lygmens esmingai iškreipia jo pažiūrų esmę ir nuvertina jo intelektualinį postūmį šiuolaikinės urbanistikos...
 4. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Išvados Svarstydamas urbanistinio planavimo ir miestų raidos klausimus, jau gana ankstyvame moderniųjų didmiesčių plėtros tarpsnyje Sitte diagnozavo daugelį vėliau išryškėjusių besiplečiančios urbanizacijos problemų, o ypač tas, kurios buvo susijusios su architektų ir miestų planuotojų veikla...
 5. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Sitte iškėlė ir estetinę vandens reikšmę mieste – funkciją, kurią su pasidygėjimu nuvainikavo Le Corbusier, teigęs, kad vandens šaltiniams mieste ne vieta, todėl moderniajame metropolyje, kurį jis įsivaizdavo esant trijų milijonų gyventojų didmiesčiu, upė Nors tokia vandens deurbanizacijos...
 6. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Tačiau Sitte akcentavo ne tik (ir, veikiausiai, ne tiek) ekologiško požiūrio į želdynų vaidmenį mieste reikšmę (šiuo atveju mums nėra svarbu, kad „ekologijos“ sąvoka jo, kaip ir daugelio ano meto architektų bei urbanistų, žodyne nebuvo vartojama), bet ir estetinį želdynų formavimo aspektą...
 7. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Šalia kitų anuomet besiskleidžiančio modernizmo kontekste itin nonkonformistinių pastebėjimų savo veikale Sitte nurodė, kad bet kokie bandymai formuoti miesto želdynus braižybos lentoje, nė kiek neatsižvelgiant į jų realias konfigūracijas urbanistinėse erdvėse, dėsningai baigiasi planavimo...
 8. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Želdynai urbanistinėje sąrangoje Sitte numatė ir kai kurias kitas moderniojo megalopolio plėtros tendencijas, dėl kurių gyvenimas šiuolaikiniame mieste neretai praranda savo patrauklumą ir kurios tampa galvos skausmu ištisoms urbanistų ir miestų planuotojų kartoms. Neatsitiktinai pastaruoju metu...
 9. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Sitte buvo ne pasyvus urbanistinių deformacijų stebėtojas, bet nenuolaidus tų procesų analitikas, priešinęs siaurai suvoktai moderniajai urbanistikai kitokią, gerokai pozityvesnę intelektualinę programą. Jis, regis, buvo nuoširdžiai įsitikinęs, kad neperspektyvų moderniojo planavimo kursą galima...
 10. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Antai žinomas amerikiečių urbanistas Spiro Kostoffas kadaise kitais žodžiais Sitte’s išsakytas įžvalgas pakartojo tuomet, kai daugelis tų problemų jau buvo tapę gigantiško masto globaliais reiškiniais. Pasak Kostoffo, „Modernizmas pakankamai jaukiai jaučiasi tik nepriekaištingai švariose...
 11. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Kaip jau minėta, Sitte’s netenkino ir perdėm subanalintas, suabsoliutintas viešųjų erdvių geometriškumas, jų nuolat didėjantys sunkiai suvaldomi plotai bei pats planavimo procesas, suvokiamas kaip urbanistinės masės kūrimas braižybos lentoje su kampainiu ir liniuote ex nihilo. Sitte’s...
 12. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Turint galvoje, kad Camillo Sitte svarstė pirmoje straipsnio dalyje aptariamus automobilio diktuojamus iššūkius miestų viešųjų erdvių sąrangai dar tuo metu, kai automobilių eismo problemos nebuvo tapusios europinių ir pasaulio urbanistinių darinių rykšte, jo taiklios įžvalgos stebina savo...
 13. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Sitte pastebėjo, kad panašiai kaip ir aikščių centrinėse dalyse įkurdinant fontanus, moderniojoje urbanistinėje praktikoje imta elgtis ir su paminklais – jiems dažniausiai numatoma vieta pačiame aikščių ar kitų viešųjų erdvių centre. Sitte tvirtino, kad ir čia moderniojo planavimo principai...
 14. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Camillo Sitte negalėjo sutikti su tokia vienpusiška moderniojo miestų planavimo uždavinių traktuote. Suabsoliutintas geometrinis miesto erdvių organizavimo principas lėmė, kad praeities urbanistinį paveldą pradėta interpretuoti kaip beviltišką atgyveną, kurią būtina išgyvendinti iš miestų...
 15. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Polinkis bet kuria kaina patenkinti geometrinius planavimus plėtojant miesto struktūrą, Sitte’s požiūriu, buvo destruktyvi veikla, kurios padariniai esmingai įtakojo miestovaizdžio pokyčius ir urbanistinių erdvių sandarą. Pasak jo, modernieji miestų statytojai yra visiškai apleidę meninius...
 16. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Viešųjų erdvių deformacijos ir jų įveikimas Kaip retas kuris jo amžininkų, Sitte suprato viešųjų erdvių simbolinę reikšmę ir vertę urbanistinio audinio sandaroje. Viešosios erdvės Sittei pirmučiausia išreiškia tikrą miestiškumo ir miesto kultūros pojūtį, kadangi pats miestas –...
 17. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Tarsi iš anksto numanydamas, kokių priekaištų susilauks jo paskelbta intelektualinė programa, paremta siekiu grąžinti estetikai prarastą reikšmę, Sitte aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžė, kad jis tikrai neketino „teigti, esą, visas senųjų miestų planų grožis būtų panaudotas moderniosioms...
 18. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Iš tiesų, vienas svarbiausių Camillo Sitte’s siekių buvo sugrąžinti miestų planavimui estetinę dimensiją, kuri buvo sparčiai prarandama prasidėjus modernybės laikotarpiui. Daugeliui jo amžininkų atrodė, kad miesto plėtros problemos susijusios su grynai techninio pobūdžio sprendimais, susijusiais...
 19. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Camillo Sitte savo knygą, padariusią tokią didelę įtaką būsimoms miestų studijoms, parašė per labai trumpą – vos kelių savaičių – laikotarpį. Šis veikalas, originalo kalba pavadintas Die Stadtebau nach seinen kunstlerishen Grundsatzen („Miestų planavimas remiantis meniniais principais“) buvo...
 20. Almantas Samalavičius

  Straipsnis Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

  Sitte’s koncepcijų vertinimo netolygumas susijęs su keletu priežasčių: viena, jis labai aiškiai pasisakė už tradicinio urbanistinio paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą tuo metu, kai buvo įtaigaujama kurti urbanistinę masę ex nihilo, o šitai itin erzino tuos modernizmo adeptus, kurie avangardinių...
Grįžti