Radiniai

  1. Albinas Plėšnys

    Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

    Santrauka. Visuomeniniame gyvenime „gerovės valstybės“ sąvoka vartojama nevienareikšmiškai. Dėl to kyla įvairiausių konceptualių painiavų. Straipsnyje išskiriamos ir aptariamos įtakingiausios gerovės valstybės sampratos tikintis, kad tai padės pasiekti skirtingas politines pažiūras ar nuostatas...
  2. Albinas Plėšnys

    Straipsnis Jurgis Matulaitis – lietuviškosios socialinės filosofijos pradininkas

    Santrauka. Straipsnyje aptariami socialinės filosofijos lietuvių kalba pradininko palaimintojo Jurgio Matulaičio tekstai, 1909 m. išspausdinti Draugijos žurnale. Pasak jo, socialiniai klausimai kyla kaip visuomeninio gyvenimo keblumai, kuriuos ir turinti spręsti socialinė filosofija. Jie susiję...
Grįžti