Radiniai

  1. Daiva Petrėnaitė

    Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

    Santrauka. Lytinis identitetas svarbus kiekvieno asmens gyvenime, kadangi tikrasis savęs suvokimas lytine prasme atveria kelią savirealizacijai socialinėje aplinkoje. Tačiau šiai temai Lietuvoje dėmesio stokojama, ji yra pakankamai nauja ir mažai analizuota. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti...
Grįžti