Radiniai

  1. Irina Černiukė

    Disertacija Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas

    Santrauka. Disertacija skirta lantano manganitų La0, 66Sr0, 34MnO3 (LSMO), La0, 66Ca0, 34MnO3 (LCMO) grupės organinių puslaidininkių plonųjų sluoksnių bei jų daugiasluoksnių darinių gaminimui ir tyrimui. Atskirų sluoksnių gaminimui panaudotos magnetroninio dulkinimo, vakuuminio garinimo ir...
  2. Irina Černiukė

    Baigėsi Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas

    2016 m. vasario 29 d. 11 val. Vilniaus universiteto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto posėdžių salėje, 206 k. (Goštauto g. 11, Vilnius) Irina Černiukė gins technologijos mokslų srities medžiagų inžinerijos krypties (08T) daktaro disertaciją Manganitų ir...
Grįžti