Radiniai

  1. Regina Malinauskaitė

    Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

    Santrauka: Tyrimų, atliktų Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje 2015 m., tikslas – įvertinti nuolatiniam laistymui naudoto rūgščiojo jonizuoto (pH 5,07) vandens poveikį sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) „Kiblukų“ veislės augalų...
  2. Regina Malinauskaitė

    Straipsnis Melsvojo gencijono („Gentiana cruciata“ L.) dauginimo sėklomis tyrimai

    Santrauka: Tyrimai atlikti 2008–2012 m. laikotarpiu Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje ir Kauno mieste, privačioje valdoje. Įvertintos melsvojo gencijono (Gentiana cruciata L.) dauginimo sėklomis galimybės ex situ metodu. Buvo...