Radiniai

  1. Marius Urvikis

    Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

    Santrauka: Disertacijoje analizuojamos viešųjų paslaugų, kurias organizuoja vietos savivaldos institucijos, tobulinimo perspektyvos. Globalių viešojo valdymo struktūrinių pokyčių kontekste, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje, susiduriama su daugeriopais sunkumais. Būtina...
  2. Marius Urvikis

    Baigėsi Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

    2016 m. kovo 4 d. 12 val. Mykolo Romerio universitete, MRU LAB 101 auditorijoje (Didlaukio g. 55, Vilnius) Marius Urvikis gins socialinių mokslų srities vadybos krypties (03S) daktaro disertaciją Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas. Su disertacija...