Radiniai

 1. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti. Tai antrasis Tarybos vykdomo...
 2. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Paskelbtas antrasis specialus H2020 kvietimas teikti paraiškas vykdyti COVID-19 pandemijos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus

  Europos Komisija (EK) skelbia antrą specialų programos „Horizontas 2020“ srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ (SC1) kvietimą teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas COVID-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti ir atsiradusiems neigiamiems padariniams...
 3. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Europos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas patyrusiems tyrėjams

  Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas patyrusiems tyrėjams (angl. Advanced Grant). Lietuvos mokslo taryba kviečia į konsultacijas dėl šių paraiškų rengimo. Paraiškos gauti Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) dotaciją patyrusiems priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d...
 4. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Kvietimas paramai gauti rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 16 d. 16.00 val. Galimi pareiškėjai...
 5. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų II pusmetį gauti

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas...
 6. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Paskelbtas H2020 Marie Sklodowska Curie veiklų paraiškų konkursas – MSCA-COFUND-2020

  Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimo veiklos (angl. Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m...
 7. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Paskelbtas H2020 Marie Skłodowska Curie veiklų paraiškų konkursas – MSCA-IF-2020

  Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Skłodowska Curie (MSCA) Individualių stipendijų (angl. Individual Felowships – IF) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 9 d. 17 val. (Briuselio laiku). MSCA IF veikla yra skirta finansuoti 3 veiklas -...
 8. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

  Lietuvos mokslo taryba, reaguodama į koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 kilusią pasaulinę pandemiją ir jos pasekmes, kviečia visų mokslo sričių mokslininkus teikti paraiškas trumpalaikių taikomųjų mokslinių tyrimų projektams. Kvietimo tikslasPateikti moksliniais tyrimais grįstas...
 9. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta JPIKP „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" kvietimas teikti paraiškas

  Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ kvietimas „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" (angl. Cultural Heritages, Identities & Perspectives: Responding to...
 10. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi NAWA kviečia stiprinti ryšius su mokslo ir studijų institucijomis Lenkijoje

  Lenkijos nacionalinė akademinių mainų agentūra (National Agency for Academic Exchange, NAWA) kviečia užsienio tyrėjus, norinčius pradėti bendradarbiauti su kolegomis Lenkijoje, pasinaudoti programa „Ulam“ gauti finansavimą 6—24 mėnesių vizitams mokslo ir studijų institucijose kaimyninėje šalyje...
 11. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Doktorantus kviečia stažuotis viešosios politikos srityje

  Barselonos autonominis universitetas kviečia doktorantus teikti paraišką 3 metų stažuotei „Innovation policy: governance, design and evaluation“. Paraiškos priimamos iki balandžio 30 d. Universitetas stažuotes viešosios politikos srityje rengia pagal programa „Politics, Policies and...
 12. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui

  Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankos konkursui. Pasiūlymai priimami iki 2020 m. balandžio 9 d. 23:59 val. Doktorantūros temų atranka...
 13. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos M-ERA.NET2 2020 metų kvietimas teikti paraiškas

  Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET2 kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2020 m. birželio 16 d., išsamiosios – iki 2020 m. lapkričio 19 d.. Paraiškos teikiamos M-ERA.NET elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų teikimo etapuose...
 14. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Svarstantiems teikti paraišką gauti MSCA individualią stipendiją stažuotei Gento universitete (Belgija)

  Gento universitetas kviečia tyrėjus, planuojančius teikti paraiškas „Horizonto 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) individualių stipendijų konkursui dėl stažuotės universitete, į mokymus ir siūlo kompensuoti kelionės ir apgyvendinimo jų metu išlaidas. Mokymai pasirengti 2020 m. MSCA...
 15. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su Prancūzijos tyrėjais, vykdyti...
 16. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2020 metais gauti. Skiriamos lėšos60 000...
 17. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

  Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą. Skiriamos lėšos~200 000 EurParaiškų teikimasParaiška teikiama https://junkis.lmt.lt...
 18. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Svarstantiems teikti paraišką gauti MSCA individualią stipendiją stažuotei Maltoje

  Maltos mokslo ir technologijų taryba kviečia tyrėjus, planuojančius teikti paraiškas „Horizonto 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) individualių stipendijų konkursui dėl stažuotės Maltoje, į mokymus ir siūlo kompensuoti kelionės ir apgyvendinimo jų metu išlaidas. Vienos dienos mokymai...
 19. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Tarptautinis dotacijų išvykusiems molekulinės biologijos mokslininkams konkursas: galimybė grįžti steigti laboratoriją Lietuvoje

  Europos molekulinės biologijos organizacija (EMBO) paskelbė dotacijų išvykusiems mokslininkams grįžti į savo šalį kurti laboratorijas (angl. Installation Grants, IG) konkursą. Lietuvos mokslo taryba pagal narystės su Europos molekulinės biologijos konferencijos (EMBC) sutartį dalyvauja šioje...
 20. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas nr. 09.3.3-LMT-K-712-20 pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant...