Radiniai

 1. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Monografiją rengė grupė mokslininkų, todėl neišvengta kai kurių nežymių stilistinių šios knygos skyrių skirtumų, tačiau tai jokiu būdu nesumenkina atlikto darbo vertės. Monografijos autoriams puikiai pavyko pasiekti išsikeltą tikslą – įvertinti e. sveikatos plėtros mastą ir tendencijas iš...
 2. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Monografiją sudaro septyni skyriai. Pirmajame skyriuje „E. sveikata ir teisinis reguliavimas“ atlikta e. sveikatos teisinio reguliavimo ES bei Lietuvoje ir elektroninio sveikatos įrašo teisinio reguliavimo analizė ir suformuluoti pasiūlymai bus naudingi tobulinantiems teisinę aplinką Lietuvoje...
 3. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Naujoji Mykolo Romerio universiteto mokslininkų parengta knyga yra neabejotinai naudinga ne tik mokslo tyrėjams, besigilinantiems į šios srities teoriją, bet ir žymiai platesniam ratui žmonių – priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojoms, IT specialistams, laboratorijų darbuotojams)...