Radiniai

 1. @eitis

  Dažni klausimai

  Kas patartina mokslo renginių dalyviams? 1. Pranešimus rengti saikingos apimties, apie 0,25–0,75 a. l. Galima ir stambesnius, tačiau atsižvelgtina į renginio dalyvių skaičių. 3–6 žmonių simpoziume net ir 1,5 a. l. pranešimai nekels nepatogumų, nes jų – vos keli. Tačiau 10–20 žmonių...
 2. @eitis

  Dažni klausimai

  Kas atmintina dalyvaujant mokslo renginiuose? 1. Mokėkite stebėti temynus ir temas (žr. „Kaip stebėti temynus ir temas gaunant pranešimus?“) 2. Mokėkite naudoti citavimo priemones (žr. „Kaip naudoti citavimo priemones atsiliepiant į kolegų skelbinius?“). 3. Vadovaukitės sutartiniais bendravimo...
 3. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip tikslinti žodžių iešką tinklavietėje? Žodžių ieška tinklavietėje tikslinama loginiais ieškos operatoriais: OperatoriusLoginė reikšmėSąlygaRašybaPavyzdysIeškinysRadinysžodistikslus žodisneskirti raidžių lygiožodismokslasTIK mokslas*kaitoma galūnėneskirti raidžių lygiožodis*moksl*mokslas...
 4. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip naudoti citavimo priemones atsiliepiant į kolegų skelbinius? Renginiuose, veikaluose ir pokalbiuose cituojant kolegas galima telktis paprastojo arba sudėtinio citavimo priemonesPokalbiuose kol kas veikia tik paparastojo citavimo priemonės.. Paprastojo citavimo priemonėmis cituojama...
 5. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip stebėti temynus ir temas gaunant pranešimus? 1. Atsiversti norimą stebėti temyną arba temą. 2. Viršuje dešinėje spustelėti saitą „Stebėti temyną“ arba „Stebėti temą“. 3. Žymėti reikiamas nuostatas ir spausti mygtuką „Stebėti temyną“ arba „Stebėti temą“. 4. Stebimų temynų ir...
 6. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip sudaryti akademinės veiklos aprašą autoriaus profilyje? Glaustai iš eilės, kiek tinka autoriaus veiklai, minėti šiuos dalykus: išsilavinimą (kada, kur, ką); disertacijos mokslo sritį, kryptį ir pavadinimą; stažuotes; darbovietes ir pareigybes; projektus; leidinius; narystes ir...
 7. @eitis

  Žodynėlis

  Kolegialioji recenzija – glausta vertinamoji išvada apie parengto mokslo darbo atitikimą akademinių leidinių reikalavimams. Tinklavietėje leidiniai skelbiami, gavus dviejų dalykinę leidinio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra leidinio bendraautoriai ir nėra „@eities“ darbuotojai, teigiamas...
 8. @eitis

  Žodynėlis

  Rankraštis – rengiamas leidinys, numatytas skelbti recenzuotų ir ISSN numeruotų mokslo leidinių skiltyje.
 9. @eitis

  Dažni klausimai

  Kodėl tinklavietės rodinys toks didelis? Žr. „Kodėl tinklavietės rodinys toks mažas?“ Žr. „Kaip didinti arba mažinti skaitinio vaizdą?“ Grįžti į turinį
 10. @eitis

  Dažni klausimai

  Kodėl tinklavietės rodinys toks mažas? Tinklavietę skaitytojai regi nevienodų dydžių, nes naudoja kompiuterinius įrenginius nevienodomis ekranų skyromis. Įvairuoja ir atstumai, kuriais skaitytojai žiūri į ekranus, kartu skiriasi regos ypatybės. Dėl šių techninių, ergonominių ir fiziologinių...
 11. @eitis

  Dažni klausimai

  Ar tinklavietėje paskelbtus kūrinius autoriai gali viešinti kitur? Taip, gali. Tinklavietė autorių teisių nevaržo. Grįžti į turinį
 12. @eitis

  Dažni klausimai

  Ką daro redaktoriai, gavę skundą dėl autorių teisių pažeidimo? Teiraujasi, ar skundo teikėjas susisiekė su susijusiais autoriais; jei skundo teikėjui su susijusiais autoriais susisiekti nepavyko, aiškinasi padėtį su autorių teisių pažeidimu įtariamo leidinio autoriumi; jei autoriaus atsakymai...
 13. @eitis

  Dažni klausimai

  Ką daryti, įtarus autorių teisių pažeidimą? Bendrauti su autoriais tiesiogiai – ir tais, kurių teisės pažeidžiamos, ir tais, kurie įtariami pažeidimu. Jei su autoriais susisiekti nepavyksta, pranešti tinklavietės redaktoriams. Pranešama taip, kaip rašto klaidų atveju, nurodant susijusių autorių...
 14. @eitis

  Dažni klausimai

  Ar skelbdami leidinius autoriai perleidžia teises? Ne, tinklavietėje skelbdami leidinius autoriai teisių tinklavietei neperleidžia. Grįžti į turinį
 15. @eitis

  Dažni klausimai

  Kam leidžiama skelbti leidinius tinklavietėje? Mokslo kūrinių autoriams ir asmenims, kuriems autoriai suteikė tokią teisę. Grįžti į turinį
 16. @eitis

  Vyksta Skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus

  Autoriai kviečiami skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus elektroninei sklaidai recenzuotų mokslo leidinių skiltyje. Priimamos ne tik pastaruoju metu, bet ir seniau rengtos disertacijos. Kvietimas – nuolatinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams. Finansavimas Paslauga...
 17. @eitis

  Vyksta Skelbti išleistus mokslo ir meno darbus

  Autoriai kviečiami skelbti anksčiau išleistus mokslo ir meno darbus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei sklaidai recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams. Finansavimas Paslauga autoriams teikiama...
 18. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip taisyti autoriaus profilio duomenis? Autoriaus profilio duomenys taisomi autoriaus paskyros skiltyje „Autoriaus duomenys“. 1. Junkitės prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spauskite „Jungtis arba registruotis“, (b) jungimosi užklotinėje įveskite asmenvardį arba e. pašto adresą bei...
 19. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip atsiversti savąjį autoriaus profilį? 1. Junkitės prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spauskite „Jungtis arba registruotis“, (b) jungimosi užklotinėje įveskite asmenvardį arba e. pašto adresą bei slaptažodį ir (c) spauskite „Jungtis“. 2. Naršymo juostoje užvedę pelę ant autoriaus...
 20. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip pranešti apie tekste pastebėtą rašto klaidą? 1. Jei esate registruotas ir prisijungęs autorius, (a) teminio straipsnio, kuriame pastebėjote rašto klaidą, poraštėje spustelėkite „Pranešti“, (b) užklotinėje, pranešimo priežasties laukelyje įklijuokite klaidingojo teksto ištrauką ir (c)...