Radiniai

 1. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

  Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d. Kvietime dalyvaujančios šalys Kvietime dalyvauja 17 finansuojančių institucijų iš 16 šalių (Belgijos...
 2. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Paskelbtas paraiškų konkursas DNR lėšomis finansuoti trumpalaikius tyrimus pagal sveikatos bei švietimo ir ugdymo sričių temas

  Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą tyrėjams teikti paraiškas Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis atlikti trumpalaikius tyrimus sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse. Paraiškos priimamos pagal 19 Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytą...
 3. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas trumpalaikių (reikminių) tyrimų (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su…

  Siekiant gauti naujų žinių, mokslo įrodymais pagrįstų rekomendacijų SARS-CoV-2 viruso sukeliamos ligos ir susijusių būklių diagnostikai, gydymui ir prevencijai, pandemijos valdymui ir padarinių poveikio sumažinimui, ugdymo ir švietimo modernizavimui, tuo pačiu stiprinant tyrėjų mokslinį...
 4. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti. Paraiškos teikiamoshttps://junkis.lmt.lt iki 2020 m. gruodžio 15 d. 24 val.Kvietimo lėšosApie 130 tūkst. Eur.Paramos...
 5. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

  Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Kvietimo apimtisKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti...
 6. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23 Finansavimo tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių...
 7. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ paraiškų konkursą

  Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Projektams iš programos „Horizontas 2020“...
 8. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

  Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00. Konkursų apimtysKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams...
 9. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Latvijoje paskelbtas Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas

  Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. Konkursą skelbia ir administruoja Latvija, todėl paraiškas gali teikti šios...
 10. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia V kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. Kvietimo...
 11. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Paskelbtas paraiškų konkursas jauniems disertacijas apgynusiems tyrėjams stiprinti ryšius su Vokietija dirbtinio intelekto srityje

  Jaunus disertacijas apsigynusius tyrėjus kviečia tapti tarptautinio podoktorantūros tinklo nariais ir bendradarbiauti dirbtinio intelekto srityje. Tinklo veiklą finansuoja Vokietijos švietimo ir mokslo ministerija projekto „The Postdoctoral Networking Tour in Artificial Intelligence“...
 12. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

  Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021–2022 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“. Kvietimo apimtisKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius, išskyrus...
 13. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi X kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m. įgyvendinti

  Lietuvos mokslo taryba skelbia X kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti. Kvietimo lėšos~7,5 mln. EurParaiškų teikimo pabaiga2020 m. rugsėjo 15 d. 24 val.Projekto terminaipradžia2021-04-01–2021-06-01pabaigaiki 2024-03-31 (negalima...
 14. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Paskelbtas H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) paraiškų konkursas H2020-JTI-IMI2-2020-23

  Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) 2020 metų dvipakopis kvietimas teikti paraiškas šešiomis temomis. Trumposios paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 29 d., išsamiosios – 2021 m. kovo 17 d. H2020-JTI-IMI2-2020-23 Viešo ir privataus sektoriaus...
 15. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Lenkijos mokslo projektams vykdyti DAINA 2

  Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos nacionalinis mokslo centras (lenk. Narodowe Centrum Nauki) skelbia DAINA2 paraiškų konkursą dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos mokslo projektams vykdyti. Kvietimas skelbiamas abiejose šalyse. Paraiškos DAINA2 konkursui Lietuvoje priimamos iki š. m. rugsėjo 22 d...
 16. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 2 d. 16...
 17. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi IV kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712-22 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu…

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę...
 18. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti. Tai antrasis Tarybos vykdomo...
 19. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Paskelbtas antrasis specialus H2020 kvietimas teikti paraiškas vykdyti COVID-19 pandemijos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus

  Europos Komisija (EK) skelbia antrą specialų programos „Horizontas 2020“ srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ (SC1) kvietimą teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas COVID-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti ir atsiradusiems neigiamiems padariniams...
 20. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Europos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas patyrusiems tyrėjams

  Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas patyrusiems tyrėjams (angl. Advanced Grant). Lietuvos mokslo taryba kviečia į konsultacijas dėl šių paraiškų rengimo. Paraiškos gauti Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) dotaciją patyrusiems priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d...