Radiniai

 1. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Greek Philosophy and Lithuanian Thinkers: On the Varieties of Philosophical Relation with the Thinking Tradition of Classical Antiquity Summary. The author of the article discusses the range of attitudes of contemporary Lithuanian thinkers toward ancient Greek philosophy. Firstly, the author...
 2. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Literatūra Aleknienė, Tatjana, Sielos dermės: filosofinės graikų etikos apybraiža, Vilnius: Aidai, 1999. Ališauskas, Vytautas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Aidai, 2009. Andrijauskas, Antanas, Grožis ir menas: estetikos ir...
 3. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Graikiškasis mąstymo stilius kaip lietuviškojo mąstymo stiliaus provaizdis: vietoj epilogo Visos keturios šiuolaikinių lietuvių mąstytojų ir apskritai intelektualų santykio su graikų filosofijos tradicija rūšys, atskleisdamos nepaprastą šio santykio įvairovę, paliudija graikų filosofijos...
 4. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Būta ir filosofinių mėginimų į senovės graikų filosofiją pažvelgti ne tradiciniu, filosofijos istorijoje įprastu žvilgsniu, o iš šiuolaikinės kontinentinės filosofijos požiūrio taško, kritikuojant Vakarų kultūroje (ir ne tik masinėje) labai gajų įsitikinimą, kad senovės graikus, kurie mūsų...
 5. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Kaip jau minėjome, šiuolaikiniams lietuvių mąstytojams graikų filosofija gali būti ne tik žavėjimosi, bet ir konstruktyvios kritikos objektas. Tarp lietuvių mąstytojų originalių filosofijos veikalų, kuriuose galima įžvelgti trečiosios rūšies, kitaip sakant, kritinį santykį su graikų filosofija...
 6. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Šiuolaikinių lietuvių mąstytojų parašytų originalių filosofijos veikalų, įkvėptų graikų filosofijos ir atstovaujančių antrajai santykio su graikų filosofija rūšiai, jau nėra tiek daug, kiek graikų filosofijos istorijai skirtų tyrinėjimų. Tarp jų įdomiausi ir originaliausi yra Arvydo Šliogerio...
 7. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Tarp mokslinių straipsnių, apimtimi prilygstančių mokslinėms studijoms, galima įvardyti baigiamuosius Kardelio straipsnius „Poetinė Hesiodo teologija“Naglis Kardelis, „Poetinė Hesiodo teologija“ / Hesiodas, Teogonija, iš senosios graikų kalbos vertė, paaiškinimus parašė bei vardų rodyklę sudarė...
 8. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Kai kurie graikų filosofijos tyrinėtojai filosofinio mąstymo užuomazgas įžvelgia jau Hesiodo poemose, todėl, turint tai omeny, negalima nepaminėti Audronės Kudulytės-Kairienės atlikto puikaus Hesiodo Teogonijos vertimo, palydėto baigiamuoju Kardelio straipsniuNaglis Kardelis, Baigiamasis...
 9. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Kaip pavyzdinius graikų filosofijos vertimus, atliktus per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį, galima paminėti Manto Adomėno išverstus ir labai išsamiai pakomentuotus Herakleito FragmentusHėrakleitas, Fragmentai, graikišką tekstą parengė, vertė, įvadą ir komentarus parašė Mantas...
 10. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Kaip jau minėjome, lietuvių intelektualai, kurie į graikų filosofiją yra linkę žvelgti kaip į filosofijos istorijos objektą (šių intelektualų domėjimosi graikų mąstytojų tekstais pobūdis gali būti apibūdintas kaip atstovaujantis pirmajai santykio su graikų filosofija rūšiai), siekia susikurti...
 11. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Ir pagaliau ketvirtoji šiuolaikinių lietuvių mąstytojų ir kitų intelektualų santykio su senovės graikų filosofija rūšis yra susijusi su bandymais vėl ir vėl klausti apie pačią filosofijos prigimtį bei esmę. Tokie mėginimai yra nulemti siekio geriau suvokti filosofijos misiją šių dienų pasaulyje...
 12. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Trečioji šiuolaikinių lietuvių mąstytojų santykio su senovės graikų filosofija rūšis yra, sakytume, paremta filosofinio kontrasto, filosofinio kontrapunkto logika. Tie lietuvių filosofai, kurie iš postmodernizmo ar jam artimų pozicijų linkę radikaliai atmesti visą metafizinį Vakarų mąstymą...
 13. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Kaip rodo istorija (dažnai ir pati filosofijos istorija), senovės graikai pajėgia įkvėpti net ir tuos mąstytojus, kurie nenori ar nėra pajėgūs suvokti tikrosios tam tikrų Antikos kultūros fenomenų esmės – bent jau tuo numanomu objektyviu pavidalu, kuriuo ši esmė, kaip galime tikėtis, atsiveria...
 14. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Antroji lietuvių mąstytojų santykio su graikų filosofija rūšis iš esmės skiriasi nuo pirmosios: ji paremta įsitikinimu, kad į senovės graikų mąstymo tradiciją įmanoma žvelgti ne kaip į mokslinio tyrimo objektą, o kaip į galingą filosofinio (ar apskritai kūrybinio) įkvėpimo šaltinį. Šiuolaikiniai...
 15. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Pradžioje įvardysime keturias šiuolaikinių lietuvių mąstytojų ir šiaip intelektualų santykio su senovės graikų filosofija rūšis. Pirmoji iš jų – tai graikų filosofų tekstų vertimas į lietuvių kalbą, filologinis ir filosofinis jų komentavimas, interpretavimas bei tyrinėjimas filosofijos istorijos...
 16. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Šiame straipsnyje trumpai aptarsime kai kurių šiuolaikinių Lietuvos mąstytojų santykį ne su visa Antikos filosofija, o tik su senovės graikų filosofija (kuri vertės požiūriu sudaro Antikos filosofijos liūto dalį), palikdami nuošaly romėnų filosofiją ir daugiausia dėmesio skirdami pačiai lietuvių...
 17. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Tad mėgindami suvokti, kaip autentiškame lietuviškajame mąstyme kiekvienam konkrečiam lietuvių mąstytojui būdingas autorinis mąstymo braižas bei autorinis, esmingai individualus minčių turinys galėtų susijungti su neįkyriais, tiesiogiai neišreikštais, bet vis dėlto filosofiniuose tekstuose...
 18. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Tačiau, kita vertus, skaitydami senovės graikų filosofų tekstus, mes ne tik labai aiškiai įžvelgiame jų autoriams būdingą individualų minties braižą, kiekvieno helėnų mąstytojo asmenybės savitumą liudijančius ženklus bei autorinę filosofavimo stilistiką, bet ir labai lengvai atpažįstame tuos...
 19. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Graikiškasis ir lietuviškasis mąstymas: įvadinės pastabos Mes, lietuviai, kalbame archajiškiausia iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų, bet kaip pilietinė tauta esame palyginti jauni. Turėdami turtingą folkloro – lietuvių tautos kolektyvinės kūrybos – tradiciją, pasižyminčią savita ir neretai labai...
 20. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama šiuolaikinių lietuvių mąstytojų bei kitų intelektualų (filologų, literatūrologų, istorikų ir t. t.) santykio su senovės graikų filosofija įvairovė. Nurodomos ir pavyzdžiais iliustruojamos keturios tokio santykio rūšys. Pirmoji iš jų – tai požiūris į graikų...