Radiniai

 1. Rūta Petrauskaitė

  Recenzija Jurgio Gimberio paradoksai: „lengviau susikalbi, kai nesikalbi“

  Aforizmų knygoje apie kalbą rašoma kitaip, daugiau iš kalbos filosofijos, komunikacijos pozicijų. Svarbiausios dvidešimties tam skirtų aforizmų temos yra šios: (ne)susikalbėjimo („Kalba yra ta priemonė, kuria naudodamiesi mes nesusikalbame“, „Lengviau susikalbi, kai nesikalbi“), kalbinės raiškos...
 2. Rūta Petrauskaitė

  Recenzija Jurgio Gimberio paradoksai: „lengviau susikalbi, kai nesikalbi“

  Žavėtis galima ir kuo kitu – jo atrastu būdu suderinti savo vartojamą leksiką su lietuvių kalbos kultūros reikalavimais. Dašuto, prabočyk, piela, livaras, dakalti, alkašas, chroniukas ir į juos panašūs „nesankcionuoti“ (terminas – J. G.) žodžiai jo tekste pažymėti žvaigždute ir išversti į...
 3. Rūta Petrauskaitė

  Recenzija Jurgio Gimberio paradoksai: „lengviau susikalbi, kai nesikalbi“

  Apskritai, Gimberis daugiau pasako ne tekstu, o potekste, atsirandančia iš panašių ir nepanašių dalykų gretinimo (plg. jo aforizmą: „Tekstas be potekstės – kaip nupešta gulbė“). Gretinama įvairiai: tiesiog nurodant darybos ir konotacijos panašumus („[…] beje, daktare, man visada kėlė įtarimą ta...
 4. Rūta Petrauskaitė

  Recenzija Jurgio Gimberio paradoksai: „lengviau susikalbi, kai nesikalbi“

  Apie ką rimtai juokaudamas rašo Jurgis Gimberis paskutiniojoje satyrų knygoje? Apie tai, kas gyvenime svarbiausia (Kas svarbiausia), bet nėra pinigai, apie laiką, kuris su laikrodžio rodyklėmis neturi nieko bendra, apie pastovumą, kai nesinori „[…] gyvent kaip traukinyje. Šiandien viena...
 5. Rūta Petrauskaitė

  Recenzija Jurgio Gimberio paradoksai: „lengviau susikalbi, kai nesikalbi“

  75-ą gimtadienį, švęstą 2013 lapkritį, rašytojas satyrikas ir vertėjas Jurgis Gimberis pažymėjo išleisdamas dar dvi knygas ir taip pailgindamas savo knygų sąrašą iki 16. Šios pastarosios – „Brauno judesiai“ ir „Žinios trumpai“ – priklauso būdingiausiems Gimberio žanrams: kiek ilgėlesnėms...