Radiniai

 1. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Insights on Implementation of Quality Management at Higher Education Institutions Summary. The aim of this study is to show the importance of quality in the economics and social field and to highlight peculiarities, problems and interferences of education quality assurance at universities and...
 2. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Literatūra Bendrasis vertinimo modelis: organizacijos tobulinimas taikant įsivertinimą, Vilnius: Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2007. Bleiklie, Ivar, “Political Dimensions of Evaluation and Managerialism: University Organization and Changing Knowledge...
 3. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  5. Studijų kokybei didelės įtakos turi mokslinio darbo lygis universitetuose ir jo rezultatų integravimas į studijų procesą. Siūloma daktaro disertacijų oponentus parinkti konkurso būdu. Tai leistų gerokai pagerinti doktorantūros tyrimų kokybę ir padidintų doktorantų ir jų vadovų atsakomybę...
 4. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  3. Išanalizavus įvairių Europos šalių universitetų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų kokybės vadybos sistemų (KVS) įgyvendinimo patirtį nustatyta, kad veiksmingiausiai KVS yra įgyvendinama, kai diegimo projektą tiesiogiai kuruoja aukščiausia institucijos vadovybė, suformuojama profesionalių...
 5. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Išvados 1.Studijų kokybė priklauso nuo labai konkrečių dalykų – aukštosios mokyklos veiklos vadybos lygio, finansavimo, šiuolaikiškų studijų programų, naujausias žinias profesionaliai perteikiančių dėstytojų, mokymo institucijų ir studijų programų tarptautinio integravimo bei dėstytojų ir...
 6. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Be abejonių, studijų kokybę galima pagerinti ir integruojant studijų programas bei mokymo procesą su mokslu. Ir tai privalu daryti. Universiteto dėstytojas, autorių nuomone, efektyviai ir šiuolaikiškai gali dėstyti tik tada, kai paskaitose ir kitose akademiniuose užsiėmimuose remiasi savo...
 7. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Visų Europos valstybių ir universitetų siekis sukurti bendrą mokslo ir studijų erdvę bei Dublino aprašai kelia naujus uždavinius doktorantūros studijoms. Šiandieninis doktorantas daugeliu atvejų yra būsimasis aukštosios mokyklos dėstytojas. Be kitų svarbių funkcijų, jis turės būti veiksnus...
 8. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Tiuningo projekto sprendimuose specialiosios kompetencijos kol kas suformuluotos tik verslo administravimo ir vadybos krypties bakalaurams ir magistrantams. Atsižvelgiant į jų reikalavimus Lietuvos aukštosiose mokyklose tikslinga stiprinti rengiamų verslo administravimo ir vadybos specialistų...
 9. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  5 pav. Mokymosi piramidė: perimamų žinių ir įgūdžių dalisŽr. Juozas Ruževičius, Dalius Serafinas, “The Study of Quality Consulting Business Peculiarities in Lithuania,” 2007.
 10. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Studijų kokybės gerinimo kitos probleminės sritys ir įžvalgos Siekiant veiksmingiau įgyvendinti Bolonijos proceso uždavinius ir aukštųjų mokyklų strateginius tikslus būtina aktyvinti mokslo tiriamąjį darbą, toliau tobulinti studijų programas ir stiprinti studentų bendrųjų ir specialiųjų...
 11. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Taigi, Bolonijos proceso dokumentai rodo, kad magistrantūros studijose ypač daug dėmesio turi būti skiriama mokslinio darbo įgūdžiams formuoti, autorinių tyrimų metodologijai perprasti, mokslinių ir taikomųjų problemų sprendimo gebėjimams ugdyti, mokėti apibendrinti tyrimų rezultatus, pristatyti...
 12. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Mūsų šalies akademinė bendruomenė neretai diskutuoja, kuo iš esmės turi skirtis bakalaurams ir magistrams dėstomos disciplinos ir jų baigiamieji darbai. Šiuos skirtumus lemia kvalifikacinių reikalavimų lygmenys, kurie jau yra aptarti ir dėl kurių iš esmės susitarta tarptautiniu lygiu. Bakalaurų...
 13. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  3. Sisteminės kompetencijos (angl. systemic competences). Tai padedančiųjų ir tarpasmeninių kompetencijų pagrindu suformuoti gebėjimai ir įgūdžiai pažinti sistemą kaip visumą: gebėjimas taikyti žinias praktikoje; mokslinio tyrimo įgūdžiai; gebėjimas mokytis, tobulėti; kokybės vadybos įgūdžiai...
 14. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  1. Padedančiosios (instrumentinės) kompetencijos (angl. instrumental competences). Tai pažinimo, suvokimo, tai yra kognityvūs bei metodologiniai ir lingvistiniai, gebėjimai: gebėjimas atlikti analizę ir sintezę; organizavimo ir planavimo gebėjimai; pagrindinių bendrųjų žinių įgijimas...
 15. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  4 pav. Laukiami studijų programų mokymosi rezultatai ir kompetencijosŽr. ten pat. Kompetencija yra apibūdinama kaip mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą remiantis įgytų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visuma (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas). Kitaip tariant, kompetencija yra žinių...
 16. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Bolonijos proceso sudedamąja dalimi yra vadinamasis Tiuningo projektas ir jo metodologija (angl. Tuning Project; Tuning methodology). Tiuningo projekto paskirtis – realizuoti Bolonijos proceso uždavinius sukuriant bendrą studijų erdvę, plėtojant studentų ir dėstytojų mainus (mobilumą)...
 17. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Europos studijų struktūrų ir programų bei kompetencijų formavimo derinimo metodologija Vienas svarbiausių pastarųjų metų Europos aukštųjų mokyklų uždavinių yra bendros aukštojo mokslo erdvės kūrimas. Bolonijoje (Italija) 1088 m. įkurtame seniausiame Europos universitete 1999 m. Europos šalių...
 18. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  Autoriai teikia tokias veiksmingos kokybės vadybos sistemos sukūrimo mokslo ir studijų institucijoje įžvalgas ir rekomendacijas: reikės nemažai laiko, kol nauja kokybės kultūra paplis po visą organizaciją ir pakeis nusistovėjusią tradicinę veiklos kultūrą. Pokyčių institucionalizavimas –...
 19. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  EFQM ir BVM modelių taikymo aukštosiose mokyklose teikiamą naudą galima skirstyti į tokias sritisŽr. Juozas Ruževičius, Kokybės vadybos metodai ir modeliai, 2007.: 1. Palengvina priemonių, padedančių rengti ar keisti bendrą organizacijos strategiją ir paspartinti visų lygių komunikaciją...
 20. Juozas Ruževičius

  Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

  EFQM veiklos tobulumo modelis ir BVM gali būti taikomas bet kuriuo organizacijos lygmeniu, pavyzdžiui, fakultetui, institutui, administracijos padaliniui ar visam universitetui. Jų taikymas leidžia: 1. Identifikuoti organizacijos stipriąsias ir tobulintinas sritis pagal kiekvieną modelio...