Radiniai

 1. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  The Impact of Correlation between Public Expenditure Structure and Political Ideology on the Country’s Economy Summary. The article discusses the influence of public expenditure on the economy, it analyses how the structure of public expenditure affects the growth of the economy and reveals the...
 2. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Literatūra Aizenman, Joshua; Reuven Glick, “Military Expenditure: Threats and Growth” | NBER Working Paper Series, Cambridge, MA: National Bureau Of Economic Research, 2003 [žiūrėta 2012 m. sausio 3 d.]. Ansell, Ben, “University Challenges: Explaining Institutional Change in Higher Education” |...
 3. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Identifikuota, jog kairiųjų partijų atstovams esant valdžioje, produktyviųjų išlaidų dalis vidutiniškai siekė 54,56 % visų išlaidų, o tuo tapu dešiniesiems – 50,59 %. Vertinant bendrą išlaidų struktūrą, pastebima, jog nuo 2002 m. neproduktyviųjų išlaidų dalis visų išlaidų struktūroje didėja...
 4. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Išvados Atlikus valstybės išlaidų struktūros ir klasifikacijų analizę, pastebėta, jog valstybės išlaidų klasifikavimas į produktyvias ir neproduktyvias yra svarbus aspektas nagrinėjant valstybės išlaidų poveikį šalies ekonomikai. Produktyviosios išlaidos teigiamai veikia šalies ekonomiką, o...
 5. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Išanalizavus Lietuvos valstybės išlaidų struktūros priklausomybę nuo politinės ideologijos pastebėta, jog Lietuvoje išlaidų struktūra neatitinka pasaulyje atliktų empirinių tyrimų rezultatų ir politinių partijų deklaruojamų ideologinių vertybių. Lietuvoje priešingai nei tradiciškai, didesnę dalį...
 6. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtakos šalies ekonomikai analizė apjungia atskirus dedamuosius, kurie veikdami bendrai daro įtaką šalies ekonomikos augimo tempams. Remiantis Lietuvos atveju apibendrinta atskirų veiksnių schema pateikiama 4 paveiksle. Minėtoje...
 7. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  3 paveikslas. Lietuvos valstybės produktyviųjų ir neproduktyviųjų išlaidų struktūra 1995–2012 m.Sudaryta autorių pagal LR Statistikos departamento duomenis (2013). Valdžios sektoriaus išlaidos. Tokia valstybės išlaidų struktūra signalizuoja apie nepalankų valstybės išlaidų paskirstymą valdžioje...
 8. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Didelis socialinės apsaugos išlaidų padidėjimas pastebėtas 2008 m. palyginus su 2007 m., tai iš dalies siejama ir su šalyje įsivyravusia finansine krize, tačiau analizuojant socialinės apsaugos išlaidų struktūrą, pastebėta, jog daugiausiai didėjo ligos ir negalios, socialinės paramos maitintojo...
 9. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Kairiųjų pažiūrų politinių partijų atstovai – socialdemokratai, mažiau valstybės išlaidų skyrė socialinei apsaugai nei dešinieji, vidutiniškai 29 % visų išlaidų (2 pav.). Konservatoriai vidutiniškai 32,5 % visų išlaidų skyrė socialinei apsaugai. 2 paveikslas. Lietuvos valstybės biudžeto išlaidos...
 10. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Lietuvoje partijų deklaruojamos politinės ideologijos ir jų vykdomos programos valstybės išlaidų atžvilgiu skiriasi. Užsienio autorių mokslinių straipsnių analizė parodė, jog tradiciškai kairiosios partijos bendrai linkusios daugiau išlaidauti ir todėl daugiau išlaidų skiriama socialinei...
 11. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Lietuvos politinių ideologijų spektras nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų nebuvo platus, vyravo socialdemokratinių bei konservatyviųjų pažiūrų politinių ideologijų atstovai. Socialdemokratinių politinių pažiūrų atstovai pasisako už demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimą, socialinio...
 12. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Pastebėta, jog Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo 6 kartus vyriausybėje daugumą formavo dešinieji – konservatoriai, centro politinių partijų atstovai liberalai daugumą vyriausybėje formavo 2 kartus, o kairieji – socialdemokratai – 9 kartus, todėl nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos...
 13. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Straipsnyje analizuojama, kaip keitėsi Lietuvos politinės partijos pagal jų deklaruojamas ideologines vertybes nuo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo laikų, įvertinant valstybės išlaidų struktūros pokyčius minėtu laikotarpiu. Atsižvelgiant į pasaulyje atliktų tyrimų rezultatus...
 14. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Atlikus valstybės išlaidų ir politinės ideologijos poveikio šalies ekonomikai teorinio lygmens analizę galima teigti, jog tradiciškai kairiųjų politinių partijų atstovai valstybės išlaidų paskirstyme siekia kuo didesnio pajamų perskirstymo socialinės apsaugos tikslais, dėl to didesnė struktūrinė...
 15. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  C. JensenŽr. Carsten Jensen, “Issue Compensation and Right-wing Social Spending,” 2010. atliktas empirinis tyrimas įrodė, jog tradicinėse kairiųjų pažiūrų šalyse, tokiose kaip Skandinavijos, dešiniųjų vyriausybės turi išleisti daugiau socialinei politikai nei kairieji, kadangi dešinieji turi...
 16. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Kraštutinė dešinioji ideologija – fašizmas, pasisako už tautos reikšmę, tai antidemokratiška, rasistinė ideologija. Kraštutinė kairioji ideologija – komunizmas, kurio šalininkai siekė prievartiniu būdu įgyvendinti socialinę lygybę, nacionalizavo ūkį, įvedė centralizuotą planavimą. Pasak A...
 17. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Pagal N. PotrafkeŽr. Niklas Potrafke, “Does Government Ideology Influence Budget Composition? Empirical Evidence from OECD Countries,” 2010., priešingas vertybes liberalizmo politinei ideologijai akcentuoja konservatyvizmo atstovai, teigiantys, kad svarbiausia yra bendruomeninės vertybės...
 18. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Valstybės išlaidų analizė priklausomai nuo politinės ideologijos yra aktuali nuo senų laikų, kadangi jau pagrindinės liberalizmo idėjos, susiformavusios XVIII a. antrojoje pusėje, akcentavo žmogaus laisvę kaip būtiną jo kitų teisių realizavimo prielaidą. Atlikti autorių tyrimai liudija, kad...
 19. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Išanalizavus valstybės išlaidų poveikį ekonomikai pastebėta, jog produktyviosios išlaidos, tokios kaip išlaidos švietimui, gynybai, ekonomikai, būstui ir komunaliniam ūkiui, sveikatos ir aplinkos apsaugai, bei viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai teigiamai veikia šalies ekonomiką, kurdamos...
 20. Gerda Žigienė

  Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

  Kita vertus, išlaidos poilsiui, kultūrai ir religijai, bendrosioms valstybės paslaugoms dažniausiai priskiriamos tik prie neproduktyviųjų, kadangi jos neturi išliekamojo poveikio šalies ekonomikai. Susistemintas skirtingų tyrėjų požiūris į valstybės išlaidų priskyrimą produktyviosioms ir...