Radiniai

  1. Gintaras Aleknonis

    Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

    Santrauka. Aptariant komunikacinius informavimo teisės aspektus, juos galima sieti su svarbiausiomis komunikacijos tyrimo tradicijomis – semiotika ir vadinamąja „proceso“ mokykla. Tai leistų skirti kiekybinius ir kokybinius informavimo laisvės principus bei kurti savotišką koordinačių sistemą...
  2. Gintaras Aleknonis

    Straipsnis Visuomeninio gyvenimo ritualas

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas ritualinis teatro meno aspektas, svarstoma, kokią vietą teatro ritualas užėmė sovietmečio ir kokią – dabartiniame lietuvių teatre, kokią įtaką jis daro scenos meno funkcionavimui visuomenėje apskritai, kiek ritualas veikia patį scenos meną. Pagrindiniai žodžiai...