Radiniai

 1. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Leadership, Moral Authority, and Moral Values in Postmodern Context Summary. Although the term of leadership was used for the first time 200 years ago and began to be separated from management science theory at the beginning of XX century, most of the research on the concept of leadership is...
 2. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Literatūra Aglietta, Michael; Antoine Reberioux, Peter Babiak, “Psychopathic Manipulation At Work” | The Clinical and Forensic Assessment of Psychopathy: A Practitioner’s Guide, 2000, pp. 287–311. Alessandra, Tony, Non-Manipulative Selling, New York City: Touchstone, 1992. Andrijauskas, Antanas...
 3. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  R. Goffe’as ir G. JonesŽr. Rob Goffe, Gareth Jones, Vadovavimas ir lyderystė, 2007. teigia, kad jei lyderis nesirems vertybėmis, jis nebus autentiškas lyderis, o tik savimyla, linkęs į narcisizmą. Autoriai mano, kad vertybėmis besivadovaujantys lyderiai veiklą padaro ne tik efektyvią, bet ir...
 4. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Kaip jau minėta anksčiau, naujas postmodernistinis lyderystės koncepcijos vertinimas siejamas ir su vertybių kaita postmodernizmo filosofijoje. Industrinės lyderystės koncepcijos idėjos sukritikuotos dėl pernelyg didelio lyderio vadybinių kompetencijų akcentavimo, todėl lyderių ugdymas ir...
 5. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Taigi, kaip matyti, lyderystės ir autoriteto sudėtinės dalys ir procesai yra tapatūs – tai įtaka pagrįsti santykiai tarp vieno asmens ir kito asmens ar jų grupės, kurių metu dėl tam tikrų bruožų, elgesio, fizinių savybių, emocijų, charakterio, nuostatų, gebėjimų, kompetencijų ir pan. asmuo...
 6. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Apibendrinant autorių mintis pažymėtina, kad autoritetui atsirasti reikalinga (1) situacija, (2) autoritetu pripažįstamas asmuo, (3) asmenį autoritetu pripažįstantys asmenys ir (4) jų tarpusavio santykis. Tačiau tokia schema šiame darbe jau buvo pateikta ir anksčiau. Kalbant apie lyderystę...
 7. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Pažvelgus dar kitu aspektu ir žodį „įtaka“ išvertus į lotynų kalbą, sutinkame sąvoką autoritetas (lot. auctoritas). Sąvoka autoritetas reiškia kurio nors asmens ar institucijos įtaką įvairios žmonių veiklos ar visuomenės gyvenimo srityseŽr. Leonas Jovaiša, Pedagogikos terminai, p. 25., apibūdina...
 8. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Postmodernistinės lyderystės paradigmos pradininkas J. RostasŽr. Joseph C. Rost, Leadership in the 21st Century, 1991. taip pat grindžia lyderio ir jo sekėjų santykių svarbą kaip efektyvios šiuolaikinės organizacijos veiklos pagrindą. J. L. RogersŽr. Judy L. Rogers, “Leadership Development for...
 9. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Holistiškai žvelgiantys į asmenybę postmodernistai siekia pakeisti ir iki tol Europoje dominavusį nepalankų požiūrį į individualizmą. Asmenybės ir individualumo sąsajas aiškiai apibrėžia B. G. Ananjevas, teigdamas, kad „asmenybė yra visų žmogiškųjų savybių viršūnė, o individualybė – asmenybės...
 10. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Postmodernizmo ideologai vertina asmenybę ir siekia kompleksiškai, visapusiškai, holistiškai pažvelgti į individo gebėjimų ir kompetencijų struktūrą, o kartu pradėtas vertinti asmens gebėjimas prisitaikyti prie naujų mokslo ir darbo iššūkių, perimti naujas technologijas, naujus vaidmenis –...
 11. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  XX a. viduryje, tuo metu, kai Vakarų kultūra išgyveno vertybių krizę ir didėjo nihilizmas dvasinių vertybių atžvilgiu, filosofijoje pradėjo kilti postmodernizmo idėjos. Postmodernizmo užuomazgos atėjo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Europoje sklido iš Prancūzijos, o Prancūzijos akademiniuose...
 12. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Nors lyderystės terminas pradėtas vartoti maždaug prieš 200 metų kalbant apie politinę įtaką britų parlamenteŽr. Syed Aqeel Tirmizi, “The 6-L Framework: A Model for Leadership Research and Development,” pp. 269–279., o lyderystės teorijos atskyrimo nuo vadybos mokslo teorijos pradžią Lyderystės...
 13. Aelita Skarbalienė

  Straipsnis Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

  Santrauka. Nors lyderystės terminas pradėtas vartoti maždaug prieš 200 metų, o lyderystės teorijos atskyrimas nuo vadybos mokslo teorijos siekia XX a. pradžią, neretai lyderystės tyrėjų darbuose lyderystės sąvoka vis dėlto tapatinama su vadovavimu. Iš to kyla vis dar populiarumo nestokojantis...