Radiniai

 1. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  The Changes in Museums’ Administration between “Self” and “Other” Experiences Summary. The administration of museums and the formation of the structures and systems of the maintenance of museums network in 19th–21st centuries in Lithuania have organizational aspects of continuity and changes...
 2. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Literatūra ir šaltiniai 2011 metų veiklos ataskaita (2012), Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2012. Bartkevičiūtė, Inga, et. al., Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas: projekto „Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plėtra“ mokymosi medžiaga...
 3. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Iki XX a. pabaigos, 1990 m. Lietuvoje muziejų ir paveldo valdymas – aljansinis (VAK, VDKM, KPAĮ, MSPS, MKPAV). XXI a. – siejamas su informacinės visuomenės formavimo, paveldo skaitmeninimo strategijų valdymu, pritaikoma bibliotekų, archyvų ir muziejų valdymo Jungtinės Karalystės, JA V patirtis...
 4. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  2012 m. LR kultūros ministerijos, IVPS kartu su visuomenėmis muziejų organizacijomis, keletu muziejų ir muziejininkų sėkmingas parengimas ir įgyvendinimas valstybinės Muziejų metų programosŽr. Muziejų metų programa: muziejai ir galerijos., ypač LMA, LSMB efektyviai vykdžius projektą „Lietuvos...
 5. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Lietuvos muziejų valdymo sistema 2012 m. pabaigoje. Schemą sudarė Nastazija Keršytė Vertinant LR kultūros ministerijos, IVPS Lietuvos muziejų valdymo pobūdį, galima dar pareikšti kritikos, tačiau būtina pastebėti ir svarbius pozityvumus. Kažin ar racionalus LR Kultūros ministerijos pavedimas...
 6. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Tenka pastebėti, kad Lietuvos muziejų valdymo pagrindinių strategijų vykdymo ir jo kuravimo nepakankamą efektyvumą lėmė bendrų šalies ekonominių faktorių ir LR kultūros ministerijos muziejų politikos, IVPS vadybos veikų visuma. Čia bus pabrėžiami tie aspektai, kurie daugiau priklausomi nuo LR...
 7. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Lietuvos muziejų teisė ir strategijos po 1990 m. (mln.) Schemą sudarė Nastazija Keršytė IVPS muziejų strategijų valdymo kliuviniai iš esmės lemti LR kultūros ministerijos pozicijos dėl muziejų valdymo. Šią aštriai kritikuoja LR Valstybės kontrolė: LR Kultūros ministerija nevykdo pagrindinių LR...
 8. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Lietuvos muziejų lankomumas 2008, 2011, 2012 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė, remdamasi muziejų statistika Manoma, kad Lietuvai būtų naudinga panaši į Nyderlandų muziejų finansavimo organizavimo ir atsakomybės patirtis (Nyderlandų muziejuose nuo 1994 m. vyrauja subsidijavimo modulis, kurio...
 9. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Lietuvos muziejų tipų paplitimas 2012 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė IVPS pateikia Lietuvos muziejų finansavimo statistikas buhalteriniu principu: gauta-išleista. Tuo tarpu yra svarbu žinoti, kokia teikiama valstybės, visuomenės muziejams parama, kaip jie patys užsidirba. Tai iš esmės...
 10. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  IVPS pateikiama Lietuvos muziejų statistika atspindi tik muziejų, teikusių ataskaitas IVPS, rodiklius. 2012 m. kultūros ministras perdavė šią problemą spręsti Lietuvos nacionaliniam muziejuiŽr. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavedimo Lietuvos nacionaliniam muziejui rinkti...
 11. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  IVPS muziejų valdymo strategijos, prioritetai: atvirojo muziejaus formavimo, muziejų modernizavimo, organizavimo muziejus, bibliotekas ir archyvus jungiančios suskaitmeninto paveldo sistemos, integravimo Lietuvos kultūros paveldo į bendrą Europos kultūros paveldo skaitmeninę erdvę, muziejų...
 12. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  IVPS muziejų valdymo pobūdis formavosi veikiamas taip pat vėlesnių informacinės visuomenės ir paveldo, kultūros plėtojimo nuostatų (pavyzdžiui, skelbtų – 2005 m. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, 2009 m. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir...
 13. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  4.2. Lietuvos muziejų valdymas 2001–2012 m. 2001 m. muziejų valdymo struktūros kitimą – panaikinimą Muziejų skyriaus ir sudarymą LR kultūros ministerijoje Informacinės visuomenės plėtros skyriaus (IVPS) – lėmė informacinės visuomenės formavimo, plėtros nuostatos, 2001 m. LR vyriausybės...
 14. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Vėliau Muziejų skyrius rėmėsi Muziejų ekspertų komisijos (MEKŽr. Muziejų Tarybos nuostatai., sudaryta 1997 m., vėliau Muziejų taryba) patarimais bei panašiu laiku susibūrusių profesinių muziejinių visuomeninių organizacijų: Lietuvos muziejų asociacijos (LMAŽr. Lietuvos muziejų asociacija...
 15. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Lietuvos muziejų teisė ir strategijos po 1990 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė 4.1. Lietuvos muziejų valdymas 1990–2001 m. Muziejų skyriaus LR kultūros ministerijoje strategijos: desovietizuoti muziejus ir jų tinklą, plėsti jį pagal visuomenės poreikius, kurti muziejų teisę, vykdyti visų...
 16. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  4. Muziejų valdymas Lietuvoje po 1990 m. atvirojo muziejaus formavimas Lietuvai atgavus nepriklausomybę, po 1990 m. pradėtos vykdyti paveldo globos ir muziejų valdymo teisinės bei institucinės pertvarkos – kurti nauji jų valdymo moduliai, iš dalies reorganizuotos sistemos, tradiciškai...
 17. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  LTSR muziejų lankymas 1987, 1988, 1989 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje kilęs Nepriklausomybės Sąjūdis skatino kai kuriuos muziejininkus suburti profesinę visuomeninę organizaciją, kuri „iš apačios“ imtų valdyti tinklą ir naikintų muziejų...
 18. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  Vietinio pavaldumo muziejai 1987, 1988, 1989 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė Nors vietinio pavaldumo muziejų dvigubai daugiau negu respublikinio, bet jų lankymo rodiklių suma gerokai, penkis kartus, mažesnė negu respublikinės reikšmės muziejų (santykis lankytojų tūkstančiais: 6694, 6:1239...
 19. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  MKPAV kryptingai, planuotai, o ne stichiškai, kaip manė klaidingai kai kurie muziejininkaiŽr. Alvydas Jokūbaitis, Raimundas Klimavičius, „Lietuvos muziejininkystė kryžkelėje“, p. 151–156., rūpinosi muziejų organizacijos priežiūra. Muziejai, kaip ir kultūros paveldo objektai, klasifikuoti pagal...
 20. Nastazija Keršytė

  Studija Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties

  LTSR muziejų tinklas 1976 m. Schemą sudarė Nastazija Keršytė, remdamasi skelbtu MKPAV inspektoriaus Juliaus Kasperavičiaus LTSR muziejų sąrašuŽr. Julius Kasperavičius, Lietuvos TSR muziejai, 1977. Steigti muziejai, skirti iliustruoti komunistų partijos veiklai, sovietų Antrojo pasaulinio karo...