Radiniai

  1. Tadas Sudnickas

    Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

    Naujoji Mykolo Romerio universiteto mokslininkų parengta knyga yra neabejotinai naudinga ne tik mokslo tyrėjams, besigilinantiems į šios srities teoriją, bet ir žymiai platesniam ratui žmonių – priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojoms, IT specialistams, laboratorijų darbuotojams)...
  2. Tadas Sudnickas

    Recenzija Viešojo valdymo samprata ir raida

    Ši knyga, parašyta Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų mokslininkų kolektyvo, pirmiausia yra skirta viešojo administravimo pagrindinių (bakalauro) studijų studentams, tačiau nekyla jokių abejonių, kad ji bus įdomi ir naudinga valstybės tarnautojų...