Radiniai

 1. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Vyksta naujojo Europos bauhauzo premijų konkursas

  Europos Komisija paskelbė naujojo Europos bauhauzo premijų konkursą apdovanoti egzistuojančius ar įgyvendinamus gražių, tvarių, įtraukių vietų pavyzdžius. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 31 d. Konkursas paskelbtas dešimtyje kategorijų: Statybos ir projektavimo metodai, medžiagos ir...
 2. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos M-ERA.NET2 2021 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. birželio 15 d. programos M-ERA.NET elektroninėje paraiškų teikimo...
 3. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos QUANTERA 2021 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. gegužės 13 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos...
 4. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius…

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuoti Aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami...
 5. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 2021 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo ir technologijų ministerija) ir Latvijos...
 6. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Programos ENUTC 2021 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ programos „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“ (angl. Urban Transformation Capacities, toliau – ENUTC) paraiškų konkursas. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų...
 7. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas

  Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse. Paraiškos teikiamos CHIST-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2021 m. kovo 1 d. 17...
 8. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi III kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712-24 poveiklę „ Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose…

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę...
 9. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi 13 Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo paraiškų konkursas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2021 HARISSA

  Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams: „„Vienos sveikatos“ principu grįstos priemonės bakterijų atsparumo antibiotikams atsiradimo ir perdavimo prevencijai ar...
 10. Lietuvos mokslo taryba

  Vyksta Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis sergančius pacientus. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių...
 11. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Programos FLAG-ERA 2021 metų paraiškų kvietimas

  Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. balandžio 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku)...
 12. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

  Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d. Kvietime dalyvaujančios šalys Kvietime dalyvauja 17 finansuojančių institucijų iš 16 šalių (Belgijos...
 13. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Paskelbtas paraiškų konkursas DNR lėšomis finansuoti trumpalaikius tyrimus pagal sveikatos bei švietimo ir ugdymo sričių temas

  Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą tyrėjams teikti paraiškas Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis atlikti trumpalaikius tyrimus sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse. Paraiškos priimamos pagal 19 Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytą...
 14. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas trumpalaikių (reikminių) tyrimų (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su…

  Siekiant gauti naujų žinių, mokslo įrodymais pagrįstų rekomendacijų SARS-CoV-2 viruso sukeliamos ligos ir susijusių būklių diagnostikai, gydymui ir prevencijai, pandemijos valdymui ir padarinių poveikio sumažinimui, ugdymo ir švietimo modernizavimui, tuo pačiu stiprinant tyrėjų mokslinį...
 15. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti. Paraiškos teikiamoshttps://junkis.lmt.lt iki 2020 m. gruodžio 15 d. 24 val.Kvietimo lėšosApie 130 tūkst. Eur.Paramos...
 16. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

  Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Kvietimo apimtisKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti...
 17. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23 Finansavimo tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių...
 18. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ paraiškų konkursą

  Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Projektams iš programos „Horizontas 2020“...
 19. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

  Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00. Konkursų apimtysKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams...
 20. Lietuvos mokslo taryba

  Baigėsi Latvijoje paskelbtas Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas

  Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. Konkursą skelbia ir administruoja Latvija, todėl paraiškas gali teikti šios...