Radiniai

 1. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  A Snapshot of the Soviet Literary Field in the Letters to Eduardas Mieželaitis of the 1960s Summary. Based on the letters of writers of the Soviet period to Eduardas Mieželaitis stored in the Archive of Lithuanian Literature and Art, the paper reconstructs the field of Lithuanian literature of...
 2. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Literatūra ir šaltiniai Avyžius, Jonas, 1967.XI.4, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 27, ap. 2, b. 113. Baltakis, Algimantas, Gimiau pačiu laiku, Vilnius: Tyto alba, 2008. Barkauskas, Antanas, „Už idėjiškumą ir meninį meistriškumą“, Tiesa, 1963, balandžio 12 d. Bieliauskas, Alfonsas...
 3. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Kita literatūros laukui svarbi įtampa formavosi su tuo metu besirandančia atsargia nauja opozicija, prioritetą teikusia estetiniam meno aspektui. Ji sietina su Putino, kritikoje – su Kubiliaus, Kostkevičiūtės, Sluckaitės vardais. 7-ame dešimtmetyje lietuvių literatūros lauką sudarė dar keletas...
 4. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  IV-asis Lietuvos rašytojų suvažiavimas (1965) literatūros lauko galios pozicijose įtvirtino novatorius, arba modernistus (Mieželaitis perrinktas antrajai Rašytojų sąjungos pirmininko kadencijai; Baltakis patvirtintas Pergalės žurnalo, Maldonis – „Vagos“ leidyklos vyriausiaisiais redaktoriais)...
 5. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Išvados Pasitelkus Bourdieu literatūros lauko sampratą, iš pirmo žvilgsnio fragmentiškas tyrimo objektas – rašytojų laiškai Mieželaičiui – leidžia padaryti keletą esminių išvadų apie XX a. 7-ojo dešimtmečio lietuvių literatūros lauko padėtį. Literatūros lauko struktūrą 7-ame dešimtmetyje formavo...
 6. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Putino 70-mečio minėjime pasakytoje kalboje Mieželaitis stengėsi poeto kūrybą „suderinti“ su tarybinės literatūros nuostatomis, tuo paradoksaliai patvirtindamas jos esminį kitoniškumą: Natūralu, kad Putinas, išgirdęs kalbas apie pasikeitusį Mieželaičio požiūrį į jį, buvo susirūpinęs, nenorėjo...
 7. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Gal situacija, kai visiškai kitokia kūryba netikėtai atsidūrė viešo dėmesio centre, entuziastingai palaikoma autoritetingų kritikų, ir pažadino ambicingojo Mieželaičio konkurencijos ir pavydo jausmus. Nes anksčiau, 7-ojo dešimtmečio pradžioje, nors Mieželaitis ir Putinas nuo pat pradžių...
 8. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Žinoma, pasaulėžiūros, pasaulėjautos ir poetikos prasme Mieželaitis ir Putinas yra akivaizdžios priešybės. Jų pozicijų kontrastingumas toks stiprus, kad aktualiąja kosmoso tema parašytus Putino eilėraščius galima laikyti tiesioginiu ginču su Mieželaičio žmogaus vizija. Štai ciklo „Astronautika“...
 9. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Tuo laiku literatūriniuose užkulisiuose pasklido kalbos apie atsiradusį Mieželaičio priešiškumą Putinui. Apie tai savo dienoraštyje rašo Baltakis, kaip spėjamą priežastį nurodęs Putino kažkur išsakytą mintį, kad jis nebesuprantąs Mieželaičio eiliųŽr. Algimantas Baltakis, Gimiau pačiu laiku, p...
 10. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Oficialiai, ideologiškai legitimavus modernizmą, nuo 7-ojo dešimtmečio vidurio ėmė formuotis atsargi opozicija, prioritetą teikusi ne ideologiniam, o estetiniam meno aspektui. Ji sietina su Vinco Mykolaičio-Putino vardu. Privalomai patvirtinęs savo lojalumą galios laukui (Sveikinu žemę, 1950) ir...
 11. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Apie nutolimo priežastis dienoraštyje Baltakis užsiminė ne kartą, savo nuomonę tuo klausimu pakartojo ir atsiminimuose apie MieželaitįŽr. Vladas Braziūnas (sud), Eduardas Mieželaitis: post scriptum: prisiminimai apie Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai, p. 105–107.. Marcinkevičius...
 12. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Dabar skaitant šios grupės narių laiškus, ima atrodyti, kad jie tarpusavyje tarsi lenktyniavo, kuris pasirodys idėjiškesnis, lyg būtų vienas kitą kontroliavę. Įdomu, kad Bieliauskas prisiminimų knygojeŽr. Alfonsas Bieliauskas, Pažink savo artimą, p. 242. užsimena apie tai, kad jų susirašinėjime...
 13. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Šios grupės laiškuose, net ir deklaruojant bičiuliškumą, kreipiantis ar atsisveikinant, jaučiamas oficialumas, demonstratyviai pabrėžiamas idėjiškumas. Skrupulingai sveikinamasi su svarbiausiomis sovietmečio Spalio ir Gegužės pirmosios šventėmis: „Šitame kelyje, manau, buvome ir būsime kartu...
 14. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Taigi nugalėtojų stovykloje formavosi naujos įtampos: tarp tų, kurie dėl savo didesnio specifinio kapitalo, t. y. talento, jautėsi tvirčiau, ir tų, kurie jo stoką stengėsi kompensuoti demonstruodami ištikimybę politinės galios laukui. Bieliauskas, Reimeris, Avyžius, Sluckis, taip pat ir pats...
 15. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Apskritai tuo metu literatūriniame gyvenime susidariusią situaciją galima įvardinti Pierre’o Burdieu teiginiais: Šiuo atveju Mieželaitis ir jo stovykla tapatintina su „daugiausiai turinčia specifinio kapitalo“ ir „labiausiai besirūpinančia savo autonomija“. Antroji „grupė draugų“, naudodamiesi...
 16. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Apskritai šiuose laiškuose daugiausia negatyvaus dėmesio yra tekę Baltušiui. Vytautas Petkevičius laiške eiliavo apie jį satyrinius kupletusKeletas posmelių: „Buvo karas, buvo badas, / Buvo pergalės paradas, / Bet Baltušiui to dar negana! / Na, na!? // Pasauliniam kapitalui / Juozas ruošia baisų...
 17. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Nemažai kritiškų pastabų Mieželačiui buvo pareikšta ir kaip Rašytojų sąjungos vadovui: Baltušis, Tilvytis, Reimeris kalbėjo apie skaldytojišką Rašytojų sąjungos valdybos politiką, pokario literatūros menkinimą, realistinės tradicijos neigimą. Palaikomi aukščiausių partijos ir vyriausybės vadovų...
 18. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  „Mielas [Gerbiamas] drauge Eduardai“ Apžvelgėme „autsaiderių“ ir „ideologiškai nepatikimų“ rašytojų grupes, kurios neturėjo esminės įtakos sovietinės literatūros laukui – buvo pačiame jo paribyje. 7-ajame dešimtmetyje lauko struktūrą formavo kova tarp vadinamųjų ideologiškai patikimų...
 19. Elena Baliutytė-Riliškienė

  Straipsnis Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis

  Miškinis laiškuose ne kartą į Mieželaitį kreipiasi „Maestro“Šį kreipinį dar aptikau Justo Paleckio sveikinime Mieželaičiui (Justas Paleckis, 1969.XII.28, l. 22).. Šis nesovietinis, elitinis kreipinys, rodantis pagarbą ir ypatingą menininko įvertinimą, jų bendravimą iškelia už ideologizuoto laiko...