Radiniai

  1. Vilhelmina Vitkauskienė

    Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

    Santrauka. Šiandien prancūzų kalba yra viena iš dažniausiai vartojamų romanų kalbų pasaulyje. Amžių bėgyje jos prestižas ir užimamos pozicijos kito. Prancūzų kalba ne tik davė impulsą reikšmingiausių pasaulinių kultūros institucijų, meno srovių, krypčių, filosofinių doktrinų atsiradimui...
  2. Vilhelmina Vitkauskienė

    Straipsnis Prancūzų kalbos statusai

    Santrauka. Sociolingvistinis prancūzų kalbos tyrimas pagal jos statusus atskleidžia šios kalbos gyvybingumą ir parodo naujus kalbos pokyčius bei vaidmenį pasaulio istorijoje. Pagrindiniai straipsnyje analizuojami klausimai: prancūzų kalbos vaidmens apžvalga šiuolaikiniame pasaulyje, šios kalbos...