Radiniai

 1. Vilija Targamadzė

  Straipsnis Laisvojo ugdymo paradigmos ir katalikiškojo ugdymo sąsajų naratyvas

  Santrauka. Ugdymo pamatinio dalyko – vertybių įvardinimo ir įprasminimo – klausimas aktualus XXI a. įsigalinčių visuomenėje simuliakrų ir simuliacijos kontekste, todėl straipsnyje gilinamasi į laisvojo ugdymo ir katalikiškojo ugdymo sąsajas. Šios sąsajos atskleidžiamos parodant, kad laisvojo...
 2. Vilija Targamadzė

  Straipsnis Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos linkmės iš filosofinio rekonstrukcionizmo idėjų percepcijos pozicijų

  Santrauka. Straipsnyje pateikiami mokyklos vaidmens sampratos kaitos orientyrai remiantis filosofinio rekonstrukcionizmo percepcija, brėžiamos ugdymo linkmės ir slinktys rodant mokyklos orientavimąsi į avangardinį visuomenės pertvarką inicijuojantį ir įgyvendinantį vaidmenį. Mokyklos vaidmuo...
 3. Vilija Targamadzė

  Straipsnis Saugojamoji sistema – laisvojo ugdymo paradigmos įgyvendinimo Lietuvos mokykloje galimybė

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama kunigo Jono Bosko saugojamoji sistema (dar vadinama prevencine sistema, auklėjimo metodu) laisvojo ugdymo paradigmos atitikties požiūriu. Krikščioniškomis vertybėmis grindžiama prevencinė sistema susideda iš trijų narių: proto, religijos ir meilės. Jų...