Radiniai

 1. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Avoidable Hospitalizations as an Indicator of Ambulatory Healthcare in Lithuania in 2012: What Can Be Done? Summary. Avoidable hospitalizations (AH) are hospitalizations that could be avoided through accessible and effective ambulatory care setting which provides preventive care, early...
 2. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Literatūra Agency for Healthcare Research and Quality, “Prevention Quality Indicators Overview,” U.S. Department of Health and Human Services, 2015 [žiūrėta 2015 m. vasario 10 d.]. Australian Institute of Health and Welfare, “National Healthcare Agreement: PI 22-Selected Potentially Preventable...
 3. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Išvados 1.Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, kuriose sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams yra daugiausiai finansuojamos iš biudžeto, yra aktuali IH problema, nes 2012 m. šalyje 16,2 proc. aktyvaus gydymo hospitalizacijų laikomos išvengiamomis (110,8 tūkst.). Daugiausiai IH buvo dėl cukrinio...
 4. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Tačiau šių priemonių veiksmingumas kartais yra ginčytinas, nes tikėtina, kad šeimos gydytojai nuo šiol neretai vengia siųsti pacientus hospitalizuoti net esant reikalui, dėl to paciento būklė dar labiau pasunkėja. Tad žvelgiant į ateities perspektyvas reiktų įvertinti galimas kiekvienos...
 5. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Rekomendacijos Atlikus vienerių metų IH rodiklių analizę pradeda ryškėti potencialios veiksmų kryptys ir probleminės savivaldybės. Tačiau norint gauti išsamesnės ir tikslesnės informacijos apie galimus veiksmus IH rodiklius reikia stebėti nuolatos. Šiam tikslui LR sveikatos apsaugos ministro...
 6. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Remiantis 2012 m. duomenimis, Lietuvoje nustatyti IH rodiklių skirtumai tarp savivaldybių. Pastebima, kad mažesni IH rodikliai daugiausiai buvo didžiosiose savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus r., Kauno r., Šiaulių m., Alytaus r., Klaipėdos m., Panevėžio r., Kauno m. Tikėtina, kad mažesnį IH...
 7. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Literatūroje IH mažai aptariamos pagal atvykimo tipą. Mūsų tyrimo duomenimis, daugiausiai pacientai dėl AVL hospitalizuojami su gydytojo siuntimu, vadinasi, jie pereina ambulatorinės sveikatos priežiūros „filtrą“. Su gydytojo siuntimu ypač dažnai hospitalizuojami pacientai, sergantys cukriniu...
 8. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Taip pat žinoma, kad didesnis šeimos gydytojų skaičius yra susijęs su mažesniais IH rodikliaisŽr. Michael L. Parchman, Steven Culler, “Primary Care Physicians and Avoidable Hospitalizations,” 1994., o didesnis ligoninės lovų skaičius didina tikimybę, kad IH rodikliai bus didesni (nors ligoninės...
 9. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Nėra iki galo aišku, kokią įtaką gyvenamoji vietovė daro IH skaičiui, nes tyrimų rezultatai prieštaringi. Kai kurių tyrimų duomenimis, kuo toliau pacientai gyvena nuo ligoninės, tuo mažiau jų hospitalizuojama. Taip pat kai kur pastebėta, kad IH rodikliai buvo didžiausi pacientų, kurie gyveno...
 10. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Visais atvejais atlikti tyrimai neleidžia abejoti amžiaus įtaka IH skaičiuiŽr. Rachel Katterl, Olga Anikeeva, Caryn Butler, Lynsey Brown, Bradley Smith, Petra Teresia Bywood, Potentially Avoidable Hospitalisations in Australia: Causes for Hospitalisations and Primary Care Interventions, p. 11...
 11. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Paskutiniai oficialiai pateikiami Australijos duomenys yra 2009–2010 m., kurie suskaičiuoti naudojant tokius pačius TLK-10-AM kodus kaip ir mūsų tyrime. Minėtų metų duomenimis, Australijoje cukrinis diabetas ir jo komplikacijos buvo pirmoje vietoje AVL struktūroje ir sudarė 23,9 proc. visų IH...
 12. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  3 pav. Vyrų ir moterų IH rodiklių 1000 gyv. palyginimas savivaldybėse 2012 m. (vertikali ir horizontali linijos žymi IH rodiklių medianas) 3. Rezultatų aptarimas Apibendrinant tyrimo rezultatus sudėtinga lyginti juos su kitomis šalimis, nes taikomos skirtingos metodikos IH rodikliams...
 13. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Didžioji dalis savivaldybių IH rodiklių buvo didesni nei Lietuvos vidurkis (36,5 atv. / 1000 gyv.). Tik dviejose savivaldybėse (Vilniaus m. ir Vilniaus r.) IH rodikliai neviršijo 30 atv. / 1000 gyv., o keturiose – viršijo 50 atv. / 1000 gyv. (Akmenės r., Visagino, Anykščių r. ir Zarasų r.)...
 14. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Dažniausiai, apie 60 proc., dėl AVL atvykdavo su siuntimu, apie 21–27 proc. atvyko su GMP, o kiti – be siuntimo. Cukrinis diabetas ir jo komplikacijos išsiskyrė tuo, jog net 72,5 proc. atvykusiųjų turėjo siuntimus, tik 7,8 proc. atvyko be siuntimo, o 19,6 proc. – su GMP. Ausų, nosies ir gerklės...
 15. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  2.2. IH analizė pagal atvykimo į stacionarą būdą Dažniausiai į stacionarą dėl IH buvo atvykstama su siuntimu (62,0 proc. atvejų). Daugiau nei penktadalis (22,7 proc.) hospitalizuotų ligonių buvo atvykę su greitąja medicinos pagalba (GMP), o likusios hospitalizacijos buvo be siuntimo atvykus...
 16. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  Senstant paamžinis IH rodiklis didėjo dėl cukrinio diabeto ir jo komplikacijų, krūtinės anginos, stazinio širdies nepakankamumo. Vaikams buvo labai aktualios hospitalizacijos dėl ausų, nosies ir gerklės infekcijų (vaikų IH dėl šios priežasties sudarė 83,6 proc. visų IH dėl šios AVL). Vaikų ir...
 17. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  IH rodikliai skyrėsi pagal lytį, gyvenamąją vietovę ir amžių. Vyrų IH rodiklis (42,2 atv. /1000 gyv.) buvo didesnis nei moterų (33,7 atv. / 1000 gyv.), kaimo gyventojų (39,5 atv. / 1000 gyv.) didesnis nei miesto gyventojų (36,4 atv. / 1000 gyv.). Hospitalizuojamos moterys ir kaimo gyventojai...
 18. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  1 lentelė. IH paplitimas ir struktūra pagal AVL grupes Lietuvoje 2012 m.AVL grupėIš viso IH (abs. sk.)IH dalis (proc.)IH / 1000 gyv.IH / 1000 hospitalizacijų Visos AVL110.856100,0037,10161,80 Cukrinis diabetas ir jo komplikacijos19.80017,906,6028,90 Krūtinės angina17.87316,106,0026,10 Stazinis...
 19. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  IH rodiklių skirtumams pagal lytį ir gyvenamąją vietovę įvertinti naudojome χ2 testą. Hospitalizuotų asmenų amžiui palyginti panaudojome Mann-Whitney U, arba Wilcoxono, testą (dviem grupėms palyginti), kadangi šių kintamųjų skirstiniai skyrėsi nuo normalaus. Vyrų ir moterų IH skaičiaus 1000 gyv...
 20. Sandra Mekšriūnaitė

  Straipsnis Išvengiamos hospitalizacijos kaip ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos atspindys Lietuvoje 2012 m.: ką galima pakeisti?

  IH suskaičiuoti Lietuvoje panaudoti TLK-10-AM ligų kodai, suskirstyti į 21 AVL grupęŽr. Australian Institute of Health and Welfare, “National Healthcare Agreement: PI 22-Selected Potentially Preventable Hospitalisations, 2012,” 2015; Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius, „Išvengiamų...