Radiniai

  1. Jūratė Laurinavičiūtė

    Straipsnis Psichologiniai bibliodramos ypatumai

    Santrauka. Straipsnyje aptariama bibliodramos samprata, atsiradimo ištakos, jos teorinis pagrindas. Plačiau nagrinėjami atskiri bibliodramos psichologiniai ypatumai. Akcentuojamas bibliodramos poveikio asmenybei visybiškumas bei jo prasmė savęs pažinimui. Pagrindiniai žodžiai: bibliodrama.