Radiniai

  1. Ieva Aurylaitė

    Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

    Santrauka. Modernios demokratijos kokybę pagrindžia aktyvus piliečių dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Globalizacijos plėtra viešojoje politikoje vyksta decentralizacijos procesu: pilietinės visuomenės – politinės visuomenės galios santykių restruktūrizacija ir subnacionalinės...