Radiniai

 1. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Some Problems and Prospects of Forensic Automatic Speaker Recognition by Voice Summary. Technologies of speaker recognition by voice in criminology were applied recently. Now they become topical in many countries. Main methods, used in automatic speaker recognition by voice were considered in...
 2. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Literatūra Bimbot, Frédéric; Mats Blomberg, Louis Boves, Gérard Chollet, Cédric Jaboulet, Bruno Jacob, Jamal Kharroubi, Johan Koolwaaij, Johan Lindberg, Johnny Mariethoz, Chafic Mokbel, Houda Mokbel, “An Overview of the PICASSO Project Research Activities in Speaker Verification for Telephone...
 3. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  4. Išvados ir perspektyvos Automatinio asmens atpažinimo iš balso sistemos yra gana patogios vartotojui, nes iš vartotojo reikalauja minimalių žinių. Tokios sistemos jau taikomos atliekant kriminalinę paiešką ir operatyviniame darbe, tačiau atliekant teismo ekspertizę jų taikymas ribotas. Vienas...
 4. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Idealiu atveju šie pasiskirstymai neturėtų susikirsti, t. y. didžiausias atstumas tarp to paties asmens ištartų skirtingų frazių turėtų būti mažesnis už mažiausią atstumą tarp to ir kito asmens ištartų frazių. Deja, visų realių biometrinių sistemų šie pasiskirstymai susikerta, išskyrus akies...
 5. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  3 paveiksle pateikti atstumų pasiskirstymai: intraindividualūs (kreivė fc) – tai to paties asmens balso kitimo ribos, o interindividualūs – tai atstumai su kitų asmenų balsais (kreivė fl). 3 pav. Intra- ir interindividualūs atstumų pasiskirstymai
 6. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Braižant šias kreives, abscisių ašyje atidedamas klaidingų atmetimų („savojo“ palaikymas „svetimu“) lygis, procentais – FR („false reject“, arba kai kada „false alarm“), o ordinačių ašyje, braižant ROC kreivę, atidedamas tinkamų priėmimų lygis, procentais – CD (correct detection). Braižant DET...
 7. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Automatinio asmens atpažinimo iš balso sistemų darbingumui vertinti naudojamos vadinamosios priėmimo vykdymo kreivės (PVK) (receiver operating curves – ROC ir detection error trade-off – DET). Šių kreivių pavyzdžiai pateikti 2 paveiksle. 2 pav. Priėmimo ir vykdymo ROC bei DET kreivės
 8. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  3.4. Automatinis metodas Automatinis asmens atpažinimo metodas – kai į kompiuterį arba specialų įrenginį įrašomas nežinomo asmens balso garso įrašas ir žinomo asmens balso garso įrašas ir atliekamas tyrimas, kurio rezultatas – šių balsų sutapimo tikimybė arba tikėtinumų santykis (likelihood...
 9. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  3.3. Kombinuotasis metodas Kombinuotasis metodas, arba dar kartais vadinamas pusiau automatiniu (semiautomatic) – tai metodas, kurio pagrindą sudaro audityvinė kalbos signalo analizė, atitinkanti psichoakustikos dėsnius, ir akustinė analizė. Akustinės analizės metu iš kalbos signalų išskiriami...
 10. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  3.1. Sonografinis metodas Sonograma – tai signalo momentinių spektrų seka, pavaizduota trimatėje erdvėje, kurią sudaro laikas, dažnis ir intensyvumas. Sonograma gana gerai atspindi kalbos signalo struktūrą, kadangi jau apie 1960 metus egzistavo specialus prietaisas – sonografas, kuriuo...
 11. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Kaip matome iš šios lentelės, ekspertinis asmens identifikavimas yra labai imlus darbui ir ilgai trunkantis procesas. Todėl šiuo metu pradėta intensyviai plėtoti automatinio asmens atpažinimo iš balso technologijas ir jas taikyti kriminalistikoje. 3. Kriminalistiniai asmens atpažinimo iš balso...
 12. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  1 lentelė. Vieno asmens identifikavimo iš balso, užfiksuoto 2 minučių garso įraše, trukmėNr.ValstybėTyrimo trukmė, val.1.Belgija402.Italija403.Ispanija604.Lenkija405.Lietuva286.Olandija407.Prancūzija1008.Rusija509.Vokietija40 1 paveiksle pateiktas asmens identifikavimo klausimų skaičius, šį...
 13. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Visų pirma kriminalinei paieškai reikalingi patogūs darbui technologiniai sprendimai, nereikalaujantys iš vartotojo ypatingų žinių ir gebėjimų. Operatyvinio darbuotojo arba kriminalisto techniko uždaviniai yra kokybiškai padaryti garso (vaizdo) įrašus, užtikrinti jų autentiškumą, naudojant...
 14. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  2. Asmens atpažinimas iš balso kriminalistikoje Asmens atpažinimo iš balso technologijas, kurios atitinkamai yra susijusios su kalbinėmis technologijomis, pagal taikymo arba panaudojimo pobūdį reikėtų skirstyti į dvi sritis: kriminalinė paieška arba operatyvinis darbas; teismo kriminalistika...
 15. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  1. Įvadas Asmens atpažinimo iš balso technologijos kriminalistikoje pradėtos taikyti palyginti ne taip seniai. Pirmoji fonoskopinė ekspertizė, teisme priimta kaip įkaltis, buvo atlikta JAV 1960 metais, o Europoje – 1972 metais atlikta Lenkijoje ir šios rūšies ekspertizės imtos vadinti...
 16. Bernardas Šalna

  Straipsnis Automatinio asmens atpažinimo iš balso problemos ir perspektyvos kriminalistikoje

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgti pagrindiniai metodai, šiuo metu taikomi automatiniam asmens atpažinimui iš balso, ir atlikta teisminio asmens identifikavimo iš balso ir automatinio asmens identifikavimo sistemų analizė. Nagrinėjamos naujų automatinių asmens atpažinimo sistemų taikymo...