Radiniai

 1. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  National Communities and Societies in Klaipėda City in the Late 20th– and early 21st Centuries: The Objectives of Establishment and Activity Summary. The social disasters inflicted on the city of Klaipėda by the Second World War have been well documented by historians. Very few local people...
 2. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Literatūra Jefišova, Jelena, „Ukrainiečių bendrijos Klaipėdoje dešimtmetis“, Klaipėda, 1999 11 29, p. 9. Juška, Albertas, „Žydų bendruomenė Klaipėdoje“, Klaipėda, 1991 03 12, p. 5. Klaipėdos m. savivaldybės Tautinių kultūrų centras, Klaipėdos miesto tautinių bendrijų kultūrinė veikla 2012/2013...
 3. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Klaipėdoje pastebima ir atskirų tautinių bendrijų bendradarbiavimo tendencija. Šia iniciatyva pasižymi rusų, baltarusių, lenkų, ukrainiečių, totorių bendrijos. Verta pastebėti, kad su abipuse pagarba gražiai tarpusavyje bendrauja ir Klaipėdos vokiečių bei žydų tautinės bendrijos. Ir priešingai...
 4. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Klaipėdos tautinėms institucijoms būdinga tai, kad jos nėra kuriamos pagal vieną struktūrinį modelį. Tai ir bendrijos (vokiečių, totorių ir kt.), ir bendruomenės (žydų, baltarusių, armėnų ir kt.), ir asociacijos (ukrainiečių, rusų ir kt.), ir sąjungų skyriai (lenkų), ir švietėjiški kultūros...
 5. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Renginyje buvo papasakota apie šventės tradicijas, skambėjo azerbaidžaniečių liaudies dainos, merginos tautiniais kostiumais šoko nacionalinius šokius. Svečiai buvo vaišinami azerbaidžaniečių nacionaliniais patiekalais, buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldumynais. Sutemus šventės dalyviai...
 6. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  2012–2013 m. KTKC buvo surengta unikali armėnų nacionalinio paveldo šventė – Eduardo Kazariano nuotraukų ir miniatiūrų paroda „Stebuklų pasaulis“, stebinusi kūrėjo meistriškumu ir įdomiai pateikta technika; o nuotraukų paroda „Vakarų Armėnijos bažnyčios“ kvietė susipažinti su Armėnijos...
 7. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Šiais metais totorių bendrija „Nur“ drauge su Tautinių kultūrų centru vykdė bendrą projektą – organizavo tradicinę totorių šventę „Sabantuj – 2013“. Šį senas tradicijas turintį renginį totorių bendrija organizuoja nuo 2006 m. Šventės metu pristatomi liaudies talentų pasirodymai, senieji liaudies...
 8. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Nuo 2004 m. Klaipėdos baltarusių bendruomenėje „Krynica“ veikia baltarusiškų dainų ansamblis „Kupalinka“ (vadovė – jau minėta Snigur), aktyviai dalyvaujantis miesto, šalies ir tarptautiniuose meno projektuose, koncertines savo programas rodęs Šiauliuose, Kaune, Vilniuje, Visagine, Panevėžyje...
 9. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Klaipėdos baltarusių bendruomenė „Krynica“ (pirmininkas Nikolaj Logvin) savo veiklą pradėjo 2001 metais. Tradiciniai baltarusių renginiai: paroda „Dvi tautos, dvi kultūros, dvi asmenybės“, tautinis madų renginys „Linas linelis“, jubiliejinė šventė „Čas večerovy“, tradicinė tautinė šventė...
 10. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Klubo jubiliejiniame renginyje „Prosvit – 10 metų“, vykusiame Tautinių kultūrų centre, ukrainiečių bendruomenės nariams ir svečiams buvo sukurtas ir pristatytas filmas apie klubo kultūrinę veiklą, koncertus bei surengtas išvykas. Renginio metu ansamblis gyvai atliko daug ukrainietiškų liaudies...
 11. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ plečiasi, ateina naujų narių. Pastaruoju metu čia lankosi daug jaunimo. Bendruomenėje vyksta tradiciniai renginiai: kalendorinės šventės, parodos, užsiėmimai, skaitovų konkursai, skirti pažinti įžymių ukrainiečių rašytojų kūrybą. Šiais metais...
 12. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  2011 m. Klaipėdoje susibūrė ir aktyviai veikia rusų folkloro asociacija „Večiora“ (prezidentė Marija Serebriakova). Svarbiausi jų renginiai – kalendorinės, bažnytinės šventės, seminarai, užsiėmimai rusų vaikams. „Večiora“ aktyviai propaguoja rusų folklorą ir liaudies tradicijas. Asociacija...
 13. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  2012 metais, pasitinkant Klaipėdos miesto jubiliejų ir bendradarbiaujant su Tautinių kultūrų centru Klaipėdos rusų bendruomenė „Lada“ suorganizavo 2-ąjį tarptautinį festivalį „Gimtieji šaltiniai“. Nuo 1999 m. savo veiklos istorijos puslapius rašo Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius...
 14. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Kartu su Klaipėdos tautinių kultūrų centru čia buvo parengtas ir įgyvendintas projektas „Jaunimas prieš karą“. Šio projekto dalyviai – Klaipėdos miesto meniniai kolektyvai, solistai, tautinių mažumų bendruomenių kolektyvai ir visi, kurie yra neabejingi taikos išsaugojimui pasaulyje. Šios...
 15. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Bendruomenė vykdo kultūrinę ir švietėjišką veiklą, organizuoja renginius, skirtus įvairaus socialinio sluoksnio, amžiaus ir turintiems negalią žmonėms. Organizuojami įdomūs renginiai vaikams ir jaunimui. Glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenių lyderiais...
 16. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Klaipėdos miesto jubiliejaus proga 2012 m. rugpjūčio 1 dieną iš Heddesheimo bei Štutgarto koncertuoti atvykusių vokiečių chorų pasirodymai vyko gretimai esančiame Skulptūrų parke. Klaipėdos žydų bendruomenė – tai visų pirma rusakalbiai, iš įvairių tuometinės Sovietų Sąjungos respublikų ir...
 17. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Oficialiai įregistruotų tautinių bendrijų steigimasis Šis procesas Klaipėdoje prasidėjo dar Sąjūdžio laikais ir tęsiasi iki šiol. Dėl objektyvių priežasčių jis yra gana sudėtingas ir netolygus. Pirmosios 1989 metais Klaipėdoje oficialiai buvo įregistruotos Klaipėdos vokiečių bendrija (pirmininkė...
 18. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Bendrijos veiklos perspektyvas visą laiką lemia jos narių aktyvumas, poreikis išlaikyti ir savo vaikams bei anūkams perduoti savo tautos kultūros paveldo vertybes. Dėl pačių įvairiausių socialinių ir politinių sąlygų vienu laikotarpiu jos gali būti maksimaliai aktyvios, o kitu – susidurti su...
 19. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Objektyvios tautinių bendruomenių ir bendrijų formavimosi etapų sąlygos Įprasta teigti, kad bendrija yra atitinkamos tautinės bendruomenės dalis. Bendruomenė nebūtinai turi būti vieninga ir aktyvi. Tai tik objektyvi prielaida susikurti bendrijoms, kaip aktyvioms savo tautos kultūrą ir tapatybę...
 20. Rimantas Sliužinskas

  Straipsnis Klaipėdos tautinės bendruomenės ir bendrijos XX a. pab.–XXI a. pr.: kūrimosi ir veiklos ypatybės

  Tokie mūsų uostamiesčio kultūriniame gyvenime vykstantys procesai mokslinėje spaudoje kol kas nėra išsamiai aptarti. Apie Klaipėdos miesto tautines bendrijas ar bendruomenesAutorius čia ir kituose savo straipsniuose vengia vartoti sąvokas „tautinės mažumos“, „tautinių mažumų kultūra“, „tautinių...