Radiniai

 1. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  President Antanas Smetona and the Smetona of Lėnas and Užulėnis: A Genealogical Overview Summary. Almost twenty years ago, some loose pages of a manuscript were found in the library of the Institute of the Lithuanian language. It was a transcript of seventeenth–nineteenth-century registers of...
 2. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šaltiniai ir literatūra Abromavičius, Stanislovas, „Motiejus Smetona, prezidento brolis“, Bernardinai.lt, 2011 [žiūrėta 2016 m. sausio 25 d.]. Akelaitienė, Gražina, „Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai: žvilgsnis į rankraštinį genealoginio medžio eskizą“, Gimtoji kalba, 2014, nr. 9...
 3. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Apibendrinimas Tirtose Ukmergės dekanato metrikose yra nemažai Smetonų įrašų, ir toli gražu ne visi jie yra artimi prezidento A. Smetonos giminės, bet vienokį ar kitokį giminystės ryšį nurodo jau vien ta pati pavardė. Tyrimus kiek apsunkino vardų ir netgi moterų, kurias vesdavo Smetonos...
 4. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Tikėtina, kad pastarosios giminės protoplastas (P3) Motiejus yra (P2) Motiejaus pusbrolis, nes jie yra panašaus amžiaus, be to, (P3) Motiejus minimas kaip kai kurių (P2) Motiejaus vaikų krikštatėvis, kaip liudytojas per vestuves. Kas buvo (P2) Motiejaus tėvai, nežinoma, nes jo 1825 m. santuokos...
 5. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Vienas iš (P3) Motiejaus ir Kotrynos Janiukštytės sūnų (3.4.) Jurgis vedė Marijoną Ungurytę (~1835–1909 03 20 Šilai) ir jiems gimė vaikai: (3.4.1.) Mykolas (1855 09 10 Šilai – ?), (3.4.2.) Ona (1857 01 04 Šilai – 1857 11 23 Vadokliai), (3.4.3.) Jonas (1858 06 21 Šilai – ?), (3.4.4.) Kazimieras...
 6. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  LKŽ žodžio pusbrolis pateikiamas apibrėžimas skamba: 1 – dėdės ar tetos sūnus; 2 – patėvio ar pamotės sūnus, suvestinis brolis, įbrolisŽr. Lietuvių kalbos žodynas.. Kitaip tariant, Baltramiejaus ir A. Smetonos giminystę vargu ar galima įvardyti kaip „pusbroliai“ – kaip matyti iš genealoginių...
 7. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šioje vietoje sugrįžkime prie partizanų Eligijaus ir Alfonso. Taigi, vienas iš Tomo ir Kristinos Pociūnaitės sūnų (2.2.6.) Motiejus 1892 05 25 Raguvoje vedė Kotryną Ūsaitę (~1873 – ?) ir su ja turėjo vaikų: (2.2.6.1.) Joną (1894 06 10 Šilai – ?), (2.2.6.2.) Kazimierą (1896 03 04 Šilai – ?)...
 8. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Kitas Tomo ir Kristinos Pociūnaitės sūnus (2.2.8.) Juozas 1888 02 09 Siesikuose vedė Oną Grigaitę (~1869 – ?) ir turėjo vaikų: (2.2.8.1.) Veroniką (1891 05 05 Šilai – 1892 08 28 ŠilaiMetrikoje klaidingai nurodyta motinos pavardė.), (2.2.8.2.) Vladislovą (1893 05 12 Vadokliai – ?), (2.2.8.3.)...
 9. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Antrasis (P1) Motiejaus ir Onos Kulovaitės sūnus (2.2.) Tomas buvo vedęs du kartus ir turėjo net keturiolika vaikų. Pirmąją žmoną Kristiną PociūnaitęSu Kristinos pavarde yra neaiškumų: kartais ji užrašoma kaip Pociūnaitė, kartais ‒ kaip Atkočiūnaitė, netgi to paties vaiko gimimo / santuokos...
 10. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Kitas (P2) Motiejaus ir Onos Kulovaitės sūnus (2.8.) Simonas 1858 11 15 Vadokliuose vedė Oną Dirsytę (~1836 – ?). Jam gimė tik dukros (2.8.1.) Eva (1859 09 23 Šilai – ?) ir (2.8.2.) Marijona (1860 12 18 Šilai – ?), nes būdamas 23 metų, 1860 06 13, Simonas nuskendo upėje. Dar vienas (P2)...
 11. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Dabar tikslinga pateikti tikslius metrikų duomenis. Jau minėta, kad seniausias žinomas ir rašytiniais šaltiniais patvirtintas kitos giminės atšakos atstovas yra (P2) Motiejus Smetona (~1801–1880 05 23 Šilai). Informacijos apie jo gimimą nepavyko rasti, bet žinoma, kad 1825 01 18 Vadokliuose jis...
 12. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Antroji Smetonų atšaka Su gausia (P1) Laurentijaus atšaka susilieja kita Lėno / Užulėnio giminė, kai pastarosios atstovas Ignas 1916 m. vedė Eleonorą Smetonaitę. Šioji giminė ne tokia įspūdinga savo ankstyvais paliudijimais, tačiau jos atstovų skaičius nemenkesnis. Seniausias žinomas ir...
 13. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  2 pav. K. Gasparavičiaus sudarytas A. Smetonos genealoginis medis
 14. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  G. Akelaitienė savo straipsnyje mini, kad medžio eskize kai kur dedami klaustukai rodytų, jog vietomis duomenys siejami tik hipotetiškaiŽr. Gražina Akelaitienė, „Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai: žvilgsnis į rankraštinį genealoginio medžio eskizą“, p. 22.. Perskaičius K...
 15. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šalutinė giminės linija. Dar vienas A. Smetonos senelio Kazimiero brolis (1.4.1.1.5.) Motiejus 1847 10 12 Vadokliuose vedė Marijoną Janiukštytę (~1827 – ?), jie turėjo devynis vaikus: (1.4.1.1.5.1.) Evą (1848 09 07 Šilai – 1848 10 12 Vadokliai), (1.4.1.1.5.2.) Joną (1850 04 01 Šilai – 1852 06 25...
 16. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šalutinė giminės linija. (1.4.1.1.4.) Antano ir Agotos Mikėnaitės sūnus (1.4.1.1.4.10.) Jonas 1888 02 09 Vadokliuose vedė Julijoną Mikėnaitę (~1863 – ?), jų vaikai: (1.4.1.1.4.10.1.) Antanas (1888 07 05 Vadokliai – ?), (1.4.1.1.4.10.2.) Ignas (1890 11 01 Šilai – ?), (1.4.1.1.4.10.3.) Jeronimas...
 17. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šalutinė giminės linija. (1.4.1.1.4.) Antano ir Agotos Mikėnaitės sūnus (1.4.1.1.4.2.) Baltramiejus 1869 10 19 Vadokliuose vedė Kotryną Mikėnaitę (~1851 – ?), turėjo vaikų: dvynius (1.4.1.1.4.2.1.) Juozą (1871 06 16 Traupis – ?) ir (1.4.1.1.4.2.2.) Andrių (1871 06 16 Traupis – 1871 07 01...
 18. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Šalutinė giminės linija. (1.4.1.1.) Jono ir Dorotos Bujokaitės sūnus (1.4.1.1.4.) Antanas, A. Smetonos senelio Kazimiero brolis, 1838 11 13 Traupyje vedė Agotą Mikėnaitę (~1813–1883 01 29 Vadokliai). Jie turėjo vienuolika vaikų: (1.4.1.1.4.1.) Oną (1839 10 26 Šilai – ?), (1.4.1.1.4.2.)...
 19. Marius Smetona

  Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

  Kaip minėta, dėl asmeninių duomenų apsaugos vėlesnių įrašų kol kas gauti neįmanoma, bet iš 1997 m. išėjusios nedidelės knygos Palūžę sparnai sužinomas dar vienas artimas A. Smetonos giminaitis, vieno iš brolių sūnus – Kazys Smetona, gimęs 1915 m. balandžio 27 d. Užulėnio kaime. 1935 m. jis...