Straipsnio nr. 17 pastovusis saitas

Tema: Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

Sklaidos priemonės