Straipsnio nr. 21 pastovusis saitas

Tema: Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

Sklaidos priemonės