Straipsnio nr. 28 pastovusis saitas

Tema: Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

Sklaidos priemonės