Baigėsi „CHIST-ERA“ programos 2017 m. kvietimas teikti trumpąsias paraiškas

Paskelbtas “CHIST-ERA“ programos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2018 m. sausio 11 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 20 finansuojančių organizacijų iš 19 šalių (Austrijos, Belgijos (Valonijos-Briuselio), Bulgarijos, Kanados (Kvebeko), Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Slovakijos, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos).

Kvietimo biudžetas sudaro 12,8 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. eurų.
Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos:
  1. „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ (angl. Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility);
  2. „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“ (angl. Big data and process modelling for smart industry)
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis negali viršyti 60 proc. bendro tarptautinio projekto biudžeto.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumpųjų paraiškų priėmimas programos paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje vyksta iki 2018 m. sausio 11 d.

Išsamiųjų paraiškų pateikimo elektroninėje sistemoje terminas – 2018 m. gegužės vidurys.

Paraiškų rengimo nuostatos
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų kalba.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorius Darius Grigaliūnas tel. (8 5) 236 0507, e. p. [email protected] .