Baigėsi EURONANOMED III 2018 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EURONANOMED III 2018 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba priimamos iki 2018 m. sausio 16 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 18 finansuojančių organizacijų iš 16 šalių (Belgijos, Kanados (Kvebeko), Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Izraelio, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Taivano, Turkijos). Kvietimo biudžetas – 9,75 mln. eurų, Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo teminės sritys:
  1. Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
  2. Diagnostika (angl. Diagnostics);
  3. Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems)
Projekto tema turi atitikti bent vieną nurodytą teminę sritį.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5, jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Taivano.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos EURONANOMED III elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus priimamos nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 16 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki 2018 m. gegužės 30 d. 17 val. (CET)

Paraiškų rengimo nuostatos
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų kalba. Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorius Darius Grigaliūnas tel. (8 5) 236 0507, e. p. [email protected].
 
Grįžti